Hold varmen!

Nyheter 1. desember 2016 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Stop the bleeding – Keep them breathing – Keep them warm.

Denne huskeregelen kan være gull verdt: Stop the bleeding – Keep them breathing – Keep them warm.

Dette er en enkel huskeregel i basal førstehjelp av skadde personer. Nå er det også vitenskapelig bevist at det å hindre varmetap kan redde liv. I en tysk undersøkelse som har pågått over en periode på ti år ble det avdekket at jo lavere temperatur pasientene hadde ved ankomst sykehus, jo større var risikoen for død. Risikoen øker med tiden det tar fra skaden oppstår til pasienten er på sykehus. Det betyr at det å holde en skadet kollega varm kan bidra til å øke sjansen for å overleve en alvorlig skade.

Hindre varmetap

Gjør det derfor til en regel å hindre varmetap på skadde personer. Det gjør du ved å:

  • Fjerne den skadde fra kalde omgivelser og/eller kaldt underlag. Legg noe isolerende mellom underlaget og den skadde hvis man ikke kan flytte den skadde.
  • Fjerne vått tøy.
  • Dekke til med varme tepper, bobleplast, folie eller andre typer av varmebevarende materialer.
  • Skadde personer som ikke er i stand til selv å drikke (holde koppen selv og drikke) skal ikke gis varm drikke.

Ull er gull

I dag får man kjøpt ulike former for varmebevarende materialer. Mye av dette er veldig bra, men du kommer fortsatt langt med et skikkelig ullteppe. Ta en titt på førstehjelpsutstyret dere har i dag og sjekk om dere har noe som kan hindre varmetap.