Trusselvurdering 2017

Nyheter 1. februar 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– NSO forventer at industrien gjør seg kjent med PSTs nye trusselvurdering, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO.

I PSTs årlige trusselvurdering beskrives forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Vurderingen har som mål å belyse hovedtrekkene ved de mest aktuelle truslene vi vil stå overfor i 2017. Målgruppen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om de forventede utviklingstrekkene i trusselbildet. Les mer på PSTs nettside

– NSO forventer at industrien gjør seg kjent med PSTs nye trusselvurdering, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO.

– Beskrivelsene av hvordan statlig etterretningsvirksomhet opererer og hva de er ute etter er nyttig lesning for mange. Forhåpentligvis vil det føre til refleksjoner om dette kan ramme deg og din virksomhet, og hva dere eventuelt kan gjøre for å hindre skadevirkninger på kort og lang sikt, sier Gilje.

Gilje trekker spesielt frem det som står i vurderingen på side 8 og 9.