Sa meningen sin – får friplass på Industrivernkonferansen

Industrivernkonferansen, Nyheter, Nytt fra NSO 6. mars 2017 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Norbit EMS avd. Røros får sende en deltaker til konferansen i 2017 uten deltakeravgift.

Tekst og foto: Harald J. Bergmann/NSO

Etter Industrivernkonferansen 2016 gjorde NSO en spørreundersøkelse for å kartlegge hva industrivernlederne ønsker seg av konferansen i år. 175 industrivernledere svarte på spørsmålene våre.

Vil lære noe

Blant de 143 som ikke hadde deltatt i 2016, var den vanligste forklaringen at det var press i produksjonen.

Ellers svarte folk at innsatser/øvelser, førstehjelp, brannvern og regelverk/krav er de heteste temaene. At programmet er relevant og at de ser at de kan lære noe, la absolutt alle vekt på.

Press i produksjonen kan vi ikke gjøre noe med, men de to andre forventningene vil vi prøve å innfri også i 2017.

32 av svarerne hadde vært med på siste konferanse. 25 av dem meldte at de helt sikkert vil sende noen til konferansen også i 2017. Noen vil øke med flere deltakere. De syv andre var ikke sikre, men ingen svarte klart nei.

Friplass til Røros

Vi lovet å trekke ut én av svarerne for premiering. Det blir Norbit EMS avd. Røros som får sende en deltaker til konferansen i 2017 uten deltakeravgift.

Norbit Røros er en elektronikkprodusent og har ca. 50 sysselsatte. De leverer blant annet mye utstyr til bilbransjen, de lager Autopassbrikker m.m.

FÅR FRIPLASS: Innsatsleder Dag Vinge (t.v) og industrivernleder Jan Feragen får gjøre opp seg imellom om hvem som får benytte Norbits friplass til Industrivernkonferansen 2017. Kanskje ser vi dem begge?