NSR-kurs om sikring og kjøretøyssperrer

Kurs, Nyheter 7. mars 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Næringslivets Sikkerhetsråd arrangerer tirsdag 28. mars kurs i Hostile Vehicle Mitigation

NSOs «søsterorganisasjon» Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerer tirsdag 28. mars kurs i Hostile Vehicle Mitigation. Kurset arrangeres for første gang i Norge, og vil bli holdt på engelsk.

Til å holde kurset har NSR leid inn James McKenzie, som er spesialist på kjøretøysperrer, perimeter og «trykk/påvirkning fra eksplosjoner».

Eksempler

Anslag i utlandet ved bruk av kjøretøy har kostet mange liv og skadet andre for livet. Angrepene har aktualisert problemstillingen om hvordan man kan sikre seg mot en slik type angrep, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene.

På kurset vil deltakerne få en innføring i ulike sikringsmetoder, standarder, krav, og eiers ansvar. Man får også vite hvordan man blir en bedre bestiller, og lærer å forstå hvilken type sikring som egner seg til hvilke formål. Du vil få praktisk innføring med eksempler og forklaringer på effektive tiltak for ulike formål.

Nyttig for industrien

Direktør i NSO, Knut Oscar Gilje, tror også industrivernpliktige virksomheter vil dra nytte av kurset.

– Vi håper særlig eiere og driftere av næringsparker og større prosessanlegg vil se nytten av denne typen kompetanse for å planlegge effektive hindre mot inntrengere der det er spesielt viktig, sier Gilje.

SPERRINGER: Justis- og beredskapsdepartementets inngang til midlertidig bygg i Nydalen. Foto: Karoline K. Åbyholm