Samarbeid med Norsk brannvernforening

Nyheter, Nytt fra NSO 10. mars 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO skal samarbeide med Norsk brannvernforening om røykopplæring for industrivernet.

I et kvart århundre har NSO jobbet med røykdykkeropplæring for industrivernet. Bakgrunnen var at kurs- og opplæringstilbudene ellers var svært ulike og til dels med tvilsomt faglig innhold.

– Det ble etablert en opplæring basert på tre moduler; selvstudie, praktisk kurs og øvelser over ett år. Det første sertifikatet ble utstedt i 1994, og etter hvert kom også kjemikaliedykkeropplæringen inn i samme formen, forteller spesialrådgiver og ansvarlig for røyk- og kjemikalieopplæring i NSO, Bjørn Egil Jacobsen.

Fortsatt behov

Ordningen ble forsøkt lagt ned for noen år siden.

– Bakgrunnen var at vi trodde opplæringen og forholdet mellom utøver, virksomhet og opplæringssenter var etablert og selvgående. At det ikke var behov for NSO og sertifikatordning. Men vi tok feil og etter mange protester videreførte vi ordningen, sier Jacobsen.

Han forteller at NSO ikke har administrative rutiner og ressurser til å kvalitetssikre og systematisk drifte ordningen på en tilfredsstillende måte.

Skal samarbeide

Men nå har NSO inngått en avtale med Norsk brannvernforening (NBF) som har tilsvarende sertifiseringsoppgaver. De overtar det administrative og praktiske. NSO skal ha det faglig ansvar og er eier av ordningen. Det er planlagt at ordningen vil tre i kraft før sommerferien 2017.

Avdelingsleder for sertifisering i NBF er godt fornøyd med samarbeidet.

– For oss er det å bli forespurt av NSO om å drifte sertifiseringsordningen en fjær i hatten. Vi har jobbet målrettet med å etablere en velfungerende plattform for sertifisering som dokumentasjon på kunnskap, og tilbakemeldingene vi får er gode. Vi gleder oss til å hjelpe NSO med å styrke industrivernet på denne fronten, sier avdelingsleder i NBF Monica Varan.

Fakta Norsk brannvernforening

  • Opprettet 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene
  • Foreningen hjelper mennesker, bedrifter og organisasjoner å øke brannsikkerheten gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning.
  • Foreningen driver en landsdekkende kursvirksomhet for offentlige og private foretak, og drifter en rekke sertifiseringsordninger på vegne av forsikringsnæringen og myndighetene.
  • Foreningen har et brannteknisk fagmiljø som utfører rådgivningsoppdrag og analyser for offentlige og private virksomheter.