Diskuterte risikovurdering på Osterøy

Nyheter 31. mars 2017 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Lerøy Fossen AS på Osterøy ved Bergen inviterte andre industrivernbedrifter på øya til nettverksmøte torsdag 30. mars.

Tekst og foto: Harald J. Bergmann/NSO

Lerøy Fossen AS på Osterøy ved Bergen inviterte andre industrivernbedrifter på øya til nettverksmøte torsdag 30. mars.

Først var det omvisning, ispedd glimt fra historien til fiskeforedlingsbedriften på Valestrand. Deretter presenterte vertskapet bedriftens risikovurdering. Det var enighet om at selv om deltakerne representerte virksomheter i ulike bransjer, kunne alle kjenne seg igjen i prinsippene: Definere sannsynlighet- og konsekvensskala, bestemme akseptkriterier og så kartlegge farlige forhold og vurdere risiko. Først da de kom til «planer og tiltak for å redusere risiko» ble ulikhetene mellom bransjene tydelig.

Møtet ble avsluttet med å drøfte hvordan nettverket skal driftes framover. Neste gang er det Mjøs Metallvarefabrikk som inviterer.

RIKTIGE KLÆR: Viktig med rett påkledning i en næringsmiddelbedrift: Geir Hernes (bak t.v) og Ragnar Eikeland (t.h.) fikk besøk av Frank Ove Risholm og Tormod Ingebrigtsen fra Tysse Mek. Verksted, Øystein Øvsthus, Gunnar Mjøs og Erlend Greve Risholm fra Mjøs Metallvarefabrikk samt Stig Andre Rønnestad og Jonny Hanstvedt fra Anja Gunnebo Industrier.