Førstehjelpskurs tilpasset industrivern

Kurs 11. april 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

På NSOs Førstehjelpskurs vil du få praktisk trening i å håndtere alvorlige førstehjelpsskader.

Har din arbeidsplass risiko for:

  • Alvorlig klemskade i arm eller ben?
  • Kuttskade (stans av større blødning)?
  • Amputasjon av ben eller arm?
  • Alvorlig klemskade mot kropp?
  • Brannskade som følge av strømskade?

Om du kan svare ja på èn eller flere av disse så trenger du kunnskap.

På NSOs Førstehjelpskurs vil du få praktisk trening i å håndtere alle disse skadene under veiledning av instruktører med erfaring fra profesjonell ambulansetjeneste.

Blant «pasientene» vil du møte profesjonelle skuespillere fra England med amputert arm eller fot. I tillegg møter du andre markører med praktisk erfaring fra denne type øvelse.

Tid: Torsdag 1. juni
Sted: Sporveiens verksted på Ryen i Oslo, Vårveien 55
Pris: 4.990,-

Du kan lese mer om NSOs førstehjelpskurs her

Målet med dagen er at du som deltaker skal føle mestring. Du må være forberedt på sterke inntrykk, men det legges opp til en progresjon hvor du gradvis blir eksponert for de ulike skadene. Du får muligheten til å trene på å behandle disse skadene i trygge og rolige omgivelser.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver i NSO, Erik Schjenken.