Øvde på ammoniakklekkasje

Glimt fra bedriftene, Nyheter, Øvelser 11. april 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Tirsdag 28. mars øvde industrivernet ved Nortura SA Avd. Sarpsborg på brudd i et ammoniakkrør.

Tirsdag 28. mars øvde industrivernet ved Nortura SA Avd. Sarpsborg på brudd i et ammoniakkrør.

– I forkant av øvelsen ønsket vi å involvere alle i industrivernet slik at alle skulle føle seg trygge på hvilke oppgaver de skulle utføre. Vi startet derfor øvelsen med en samling slik at alle kunne drøfte hva vi skulle legge vekt på ved en slik hendelse, sier nestleder i industrivernet Roger Pettersen.

Soneinndeling

Gruppen kom frem til at det var viktig på riktig soneindeling/sperring (så kalt «hot zone», «warm zone» og «cold zone»)

– Vi skulle også trene på sanering av skadde og innsatsmannskaper og bruk av riktig saneringsutstyr ved en slik hendelse. Vi kjørte øvelsen i et rolig tempo, noe alle i gruppen var enige om. På den måten kunne vi lettere fokusere på riktig håndtering av hendelsen og hvilke tiltak vi måtte tenke på, sier Pettersen.

Mer bekledning

Under evalueringen av øvelsen kom det frem til at industrivernet må kjøpe inn noe mer bekledning til bruk i «warm zone»; heldekkende bekledning.

– Vi erfarte at det var riktig å sette ned tempoet på øvelsen og fokusere på å gjøre enkelttingene riktig, og dette var resten av industrivernet enige i. Ved neste øvelse ønsker vi å legge vekt på tetting av lekkasje, oppsamling og begrensning på skadested. Vi vil kjøre en større ammoniakk-øvelse på slutten av året med redningsstab, og da vil vi også invitere nødetatene, sier Pettersen.