«Første» fullskalaøvelse på Sjursøya

Glimt fra bedriftene, Nyheter, Øvelser 20. april 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Onsdag 15. mars hadde industrivernet på Sjursøya den første fullskalaøvelsen i vanlig arbeidstid etter reetablering av industrivernet.

Onsdag 15. mars hadde industrivernet på Sjursøya den første fullskalaøvelsen i vanlig arbeidstid etter reetablering av industrivernet på industriområdet i Oslo juni 2016.

– Øvingsmomentene vi hadde satt opp var varsling i henhold til varslingsplan, rolleavklaring, kjentmannsrollen, orden og sikring samt samhandling med nødetatene, skriver industrivernleder Kristin Samuelsen i øvelsesrapporten.

Alle nødetatene deltok på øvelsen. I tillegg var representanter fra Oslo Havn, Yilport, Oslo Kommune Beredskapsetatene og Forsvarets Forskningsinstitutt observatører.

Scenario

Scenarioet var lekkasje av Jet A-1 fra rørgate og spill av salpetersyre fra containerbil som reagerte og dannet giftig gass. Det var to skadde; én tilsølt av syre og én av Jet A-1. Det ble brukt røyktabletter for å simulere giftig gass, og vann for å simulere lekkasje av Jet-fuel og salpetersyre fra utplasserte, merkede 25-literskanner.

– Melding ble ringt inn til Circle K sin vakttelefon, hvorpå anlegget blir stanset av han som var på vakt. Han tok på seg rollen som innsatsleder og sendte ut en annen av personellet i Circle K for å få oversikt over hendelsen og rapportere tilbake, står det i øvelsesrapporten.

Brannalarmen ble så utløst og brannvesenet ble oppringt. Innsatsleder ble deretter opptatt i telefon med 110-sentralen frem til redningsetatene ankom 18 minutter senere. Personellet i bygget til Circle K evakuerte bygget.

Generelt god håndtering

I øvelsesrapporten kommer det fram at hendelsen generelt ble håndtert på en god måte.

– Innsatsleder brukte industrivernressurser fra andre selskaper, noe som medførte god håndtering av trafikksituasjonen og at kjentmann var på plass før nødetatene ankom, står det i rapporten.

Håndteringen av den giftige gassen blir også trukket fram som god, da ingen gikk inn i det man antok var kontaminert område. Orden og sikring kom på plass i løpet av kort tid, og all trafikk i nærheten av skadestedet ble stanset og omdirigert.

Noen forbedringspunkter

Det ble noe rolleforvirring under øvelsen både på grunn av mangel/feil på merking av industrivernet, og også fordi enkelte personer hadde flere oppgaver. Dette fikk konsekvenser både for videre varsling og i forhold til industrivernets deltakelse i innsatsleder-KO, noe som igjen påvirket håndtering av trafikken.

– Noen containerbiler nektet å følge instruksjoner fordi de da vil komme sist i køen inn til Yilport. Situasjonen utartet seg og var til tider på grensen til håndgemeng, sier Samuelsen.
Personell fra Yilport ble tilkalt for å håndtere sjåførene samtidig som politiet sto noen få meter unna og ikke ble involvert i situasjonen.

– Det er øvelser vi lærer av og vi tar med oss erfaringene fra denne øvelsen inn i det videre arbeidet med industrivernet på Sjursøya, sier Samuelsen.