Digital veileder om storulykkeforskriften

Fagstoff, Nyheter 12. juni 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Viktig informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet er nå samlet i en egen digital veileder på dsb.no.

Viktig informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet er nå samlet i en egen digital veileder på dsb.no.

I veilederen finner du blant annet informasjon hva storulykkevirksomhetene må gjøre, hvordan storulykkemyndighetene jobber for å følge opp virksomhetene og hvilke plikter norske myndigheter har etter Seveso-direktivet. Det gis også spesiell informasjon til de som bor i nærheten av disse virksomhetene og til arealplanleggere i kommunene.

I veilederen er det linker til forskriften, direktivet og veiledninger. I tillegg er det er det linker aktuelle nordiske myndigheters sider, til EU-relaterte sider, og til aktuelle uhellsdatabaser som kan være nyttige.

Informasjonen finner du på DSBs nettsider