Systematisk ledelse av slukkeinnsatser

Nyheter 4. september 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det har nå kommet en ny norsk håndbok for utrykningsledere og annet brannbefal.

Det har nå kommet en ny norsk håndbok for utrykningsledere og annet brannbefal. Boken finnes fra før i en svensk utgave og gir en innføring i systematisk ledelse av slukkeinnsatser mot bygningsbranner.

– Norske brannvesen har lenge etterspurt en tilsvarende håndbok på norsk som tar for seg de taktiske sidene ved slukking av ulike typer bygningsbranner. Nå er den endelig her, sier seniorrådgiver og forlagsansvarlig Thor Kr. Adolfsen i Norsk brannvernforening.

Oversatt fra svensk

Taktikkboken er skrevet av svenskene Magnus Mattson og Linus Eriksson og oversatt til norsk av Lars Brenden, mangeårig utrykningsleder ved Oslo brann- og redningsetat. Boken beskriver trinnvise prosedyrer for planlegging og gjennomføring av slukkeinnsatser. Den tar for seg utrykningslederens syv viktigste beslutninger basert på en modell for scenariobasert beslutningstaking, den såkalte 7-trinnsmodellen.

– Håndboken inngår som en del av pensum på Norges brannskole. Sistnevnte står også bak utgivelsen sammen med Brannvernforeningen. Innholdet danner dessuten grunnlag for interne kurs ved flere av landets brannvesen, sier Adolfsen.

600 lysark

Taktikkboken er på 136 sider og kan kjøpes i nettbutikken til Norsk brannvernforening. Med boken får du også tilgang til mer enn 600 lysark som snart kan lastes ned via Brannvernforeningens nettsider.