Produserer for fremtiden

Glimt fra bedriftene, Nyheter 21. september 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hos Brunvoll AS i Molde er det roboter som gjør de største og tyngste oppgavene.

Man skulle kanskje tro at grunnen til at det var stille i produksjonshallen hos Brunvoll denne juli-dagen er fordi folk er på ferie. Men grunnen til man ikke hører noe bråk er at det er roboter som gjør de største og tyngste oppgavene. I noen deler av fabrikken produseres det så sømløst av roboter at det føles nesten som vi har reist frem i tid.

Industrivernleder Frank Arne Solberg trekker frem et konkret eksempel på forskjell mellom robot- og menneskeutført arbeid:

– Tidligere ved manuell sliping av propellbladene, kunne det være avvik på noen kilo. Men nå som robotene gjør jobben, finpusser de bladene ned til grammet, sier Solberg.

(artikkelen fortsetter under bildet)

DIGITAL RØD TRÅD: Odd Tore Finnøy (t.v.) er stolt av Brunvolls digitale røde tråd. Til høyre for han sitter brannvernleder Ole Huse og industrivernleder Frank Arne Solberg. Foto: Andreas Winter

«Digital rød tråd»

Brunvoll er en virksomhet som satser stort på digitalisering og robotisering, og det blir lagt merke til utad. Tidligere i år ble de tildelt Smart Industri-prisen 2017 som én av 80 nominerte under Industrikonferansen i Oslo som ble arrangert av Norsk Industri.

– Vi er veldig ydmyke over at vi i det hele tatt var nominert. Det at vi vant prisen gjør oss motiverte til å gjøre en enda bedre jobb i fremtiden, sier daglig leder Odd Tore Finnøy, og legger til at den digitale tankegangen har vært hos Brunvoll lenge.

– Brunvoll utarbeidet tidlig en visjon om «den digitale røde tråd» i vårt arbeide, som går ut på at vi gjenbruker digital informasjon løpende gjennom hele verdikjeden fra salg til ettermarked. For å få til dette har vi hatt en intern langsiktig kompetansebygging på digitalisering.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FIKK PRIS: Tidligere i år fikk Brunvoll tildelt Smart Industri-prisen 2017 som én av 80 nominerte. HMS-direktør Inger Helene Hals viser stolt frem prisen. Foto: Andreas Winter

Han mener det lange familieeierskapet gjør at virksomheten lettere kan tenke langsiktig.

– Det gjør at vi kan ha lang tidshorisont når vi jobber med forbedring og rasjonalisering i stedet for kun å tenke på det neste kvartalet. Allerede i 1992 utformet Brunvoll en strategi om å produsere mest mulig i Norge og outsource minst mulig. Ledelsen den gangen mente at outsourcing på sikt vil svekke virksomheten. For å unngå outsourcing var det klart at vi måtte kontinuerlig effektivisere vår verdikjede og da er den interne kompetansen avgjørende, sier Finnøy.

(artikkelen fortsetter under bildet)

KONTROLLPANEL: – Jeg kan styre alt roboten gjør via dette kontrollpanelet, forklarer robot-fører Tommy Gjendem (t.h.) til industrivernleder Frank Arne Solberg (t.v.) og brannvernleder Ole Huse. Foto: Andreas Winter

Intern kompetanse

– Vi driver med automatisering i lave volum, så motivasjonen vår har vært hvordan vi kan gjøre dette mest mulig effektivt og lønnsomt. Alle kan kjøpe teknologi, men det er den interne kompetansen som er avgjørende, sier Finnøy, og legger til at bedriften har satset på interne ressurser for å få til en god digital omlegging.

– Vi er ferdige med den enkle automatiseringen og digitaliseringen som baserer seg på kjøp av standard teknologi og programvare. I det videre løpet må vi tilpasse mer selv i nært samarbeid med leverandørene for å få til den optimale løsningen. Dette krever ytterligere dybdekompetanse internt hvor vi bygger på interne digitale talenter, sier Finnøy.

(artikkelen fortsetter under bildet)

PRESISE: Robotene jobber på et presisjonsnivå som mennesker ikke kan etterligne. Foto: Andreas Winter

Mange utfordringer

Stadig mer utbredt digitalisering og robotisering kan skape mange utfordringer for sikkerhetsarbeidet. HMS-direktør Inger Helene Hals forteller at Brunvoll har risikovurdert og gjort tiltak med tanke på nettopp slike hendelser.

– Robotisert produksjonsutstyr er i all hovedsak segmentert ut i egne nettverk hvor tilgang direkte til internett er blokkert. Tilgang til robotiseringsutstyr til operasjon og monitorering samt opplasting av produksjonsgrunnlag, er beskyttet bak egen brannmur og nettverkslag. I tillegg kjører alle maskiner antivirus og løsninger som følger med på bruksmønster på de enkelte maskiner, det vil si at unormal oppførsel blokkeres, forteller Hals.

Hun legger til at det arbeides kontinuerlig med å forbedre sikkerhet og kvalitet på interne nettverkstjenester opp mot kravet til produksjon og dataflyt i fabrikken.

– Muligheten for hacking med de tekniske og sikkerhetsmessige løsninger vi har på plass i dag er vurdert til lav. Selskapet har en egen policy for informasjonssikkerhet hvor dette er en del av vår helhetlige sikkerhetsstrategi, sier Hals.

Teksten er et utdrag fra en reportasje i Sikkerhet nr. 3 2017