Mini-kurs på konferansen

Industrivernkonferansen, Nytt fra NSO 27. september 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Nå har NSO gleden av å fortelle at det blir to mini-kurs; et som bygger på NSOs kurs i øvelsesplanlegging og et i beredskapsanalyse.

Antall påmeldte til Industrivernkonferansen i desember har økt jevnt og trutt over sommeren. Programmet er nå så godt som ferdig, og det arbeides nå med de siste forberedelsene.

– Vi er glade for at mange stoler på at NSO skal levere et godt faglig arrangement, og vi arbeider nå med å få spikret de siste programpostene, sier NSOs direktør Knut Oscar Gilje.

Beredskaps-«verktøy»

Nå har NSO gleden av å fortelle at det blir to mini-kurs; et som bygger på NSOs kurs i øvelsesplanlegging og et i beredskapsanalyse.

– Dette å få noen konkrete verktøy de kan videreføre i sitt bered­skapsarbeid er noe vi vet at mange deltakere har etterspurt tidligere. Derfor ser vi frem til å tilby nettopp dette på konferansen i år, sier Gilje.

Deltakerne vil motta et kursbevis etter endt seksjon.

– Vi har dessverre begrenset kapasitet på mini-kursene, så vi vil ha et påmeldingssystem etter hvert som konferansen nærmer seg. Hvis dette er en suksess, skal du ikke se bort ifra at vi vil fortsette med kurs på senere konferanser.

Gilje understreker at mini-kursene ikke erstatter fullversjonen av kursene:

– Hvis man ønsker mer dypt­gående kunnskap om enten øvelsesplanlegging eller bered­skapsanalyse vil vi anbefale å ta et fullverdig kurs. Mini-kursene vil gi en god innføring i temaet, men to klassetimer vil aldri kunne erstatte et kurs som varer én eller flere dager.

Erfaringsutveksling

I tillegg til mini-kurs i beredskapsanalyse vil det bli mulig å velge ulike seksjoner tirsdag ettermiddag; seksjonene er delt opp i tema­ene innsatsledelse, førstehjelp og brann­vern.

– Vi tror at alle vil finne foredrag som vekker interesse. Gjennom hele konferansen vil vi dele erfaringer – og lære av dem, sier Gilje.

Programpostene vil bli presentert her etter hvert som de er klare.