Sivilforsvaret 50 år på Starum

Nyheter 10. oktober 2017 Skrevet av Knut Oscar Gilje

Det var mange som ville være med på «jebusj» for denne vitale femtiåringen.

HILSEN FRA NSO: Distriktssjef Roar Nilsen og Avdelingsdirektør og fungerende sjef for Sivilforsvaret Arnstein Pedersen mottok hilsen fra NSO og øvrige deltakere på feiringen av 50 år på Starum.

Fredag 29. september inviterte Sivilforsvaret inviterte til feiring av at de har vært på Starum siden 1967, og det var mange som ville være med på «jebusj» for denne vitale femtiåringen.

Både minister i Justis- og beredskapsdepartementet, DSBs direktør, fylkesmann i Oppland og ordfører i Østre Toten kommune var med i tillegg til andre medlemmer av «beredskapsfamilien» – deriblant NSO.

Vertene viste både historisk utstyr og toppmoderne løsninger for kriser både hjemme og ute i verden. Det ble servert kortreist mat og selvsagt bløtkake til kaffen. Taler, hilsener og gaver ble det også rom for. Og det var flere som takket for godt samarbeid og ønsket Sivilforsvaret lykke til med de 50 neste årene på Starum.

Starum leir

  • Starum leir ligger på en åsrygg mellom Lena, Kapp og Skreia i Østre Toten kommune. Nærmeste by er Gjøvik som ligger nord for leiren.
  • Den administrative delen av Oppland sivilforsvarsdistrikt holder til på Starum. Distriktet ivaretar alle sivilforsvarets beredskapsoppgaver, og administrerer alle Sivilforsvarets avdelinger i alle de 26 kommunene i Oppland.
  • Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter.
  • Distriktet ble fra 1. august 2011 også landets eneste kompetansesenter i Sivilforsvaret. Dette betyr at distriktet har ansvaret for opplæring av alt personell til alle nivåer i Sivilforsvaret.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og DSBs direktør Cecilie Daae var blant gjestene som fikk omvisning av Sivilforsvarsinspektør Grethe Østby (t.v.). Her ved en av de mobile forsterkningsenhetene.