– Når kommer industrivernrapporten?

Nytt fra NSO 13. desember 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO har fått flere spørsmål de siste ukene om når avgiften og industrivernrapporten blir sendt ut.

NSO har fått flere spørsmål de siste ukene om når avgiften og industrivernrapporten blir sendt ut.

Her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig for virksomhetene.

Industrivernrapporten

Industrivernrapporten blir sendt ut i midten av januar 2018. Rapporten er en forenklet utgave av det som har vært tidligere, og industrivernleder trenger ikke å etterspørre tidligere utgaver av rapporten.

Industrivernrapporten sendes til den som er registrert industrivernleder. Hvis dette byttes før midten av januar, ønsker NSO navn, e-postadresse og mobilnr. til ny industrivernleder.

Avgiften

Virksomhetene vil motta industrivernavgiften etter all sannsynlighet denne uken (uke 50), men fakturaen vil ha fakturadato og forfallsdato i begynnelsen av januar 2018.

Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om industrivern § 19 skal industrivernpliktige virksomheter betale en årlig avgift til NSO:

«Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet. Avgiften kan differensieres etter virksomhetenes risiko.»