Grundig erfaringsutveksling i tre ledd

Glimt fra bedriftene 5. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det er ikke bare-bare å ta over som industrivernleder på et så komplekst anlegg som CCB AS på Ågotnes.

Det er ikke bare-bare å ta over som industrivernleder på et så stort og komplekst anlegg som Coast Center Base AS på Ågotnes. Og spesielt ikke når industrivernlederen som går av har vært i rollen de siste 30 årene.

Dette presset kjente tidligere industrivernleder Pål Stian Samuelsson på da han tok over etter veteranen Leiv Prestegård. Men gode rutiner, grundig dokumentasjon og en åpen dør-holdning gjorde overgangen lettere både for Samuelsson og nåværende industrivernleder, Daniel Ayala Høydal.

VETERAN: Leiv Prestegård var industrivernleder ved CCB Ågotnes i nesten 30 år. Alle foto: Harald J. Bergmann

Leiv Prestegård – Industrivernleder fra 1986–2015

– Da det var bestemt at jeg skulle gå av med pensjon, signaliserte jeg for administrerende direktør at jeg ville sørge for en god overlapping med min etterfølger, forteller Prestegård. Han understreker at han hadde et bedre utgangspunkt enn mange andre industrivernledere:

– Siden jeg var i heltidsstilling som sikringsleder og industrivernleder, var jeg heldig som kunne styre tiden min og gjøre forberedelser til jeg skulle slutte. Det var nok lettere for meg enn for dem som har andre arbeidsoppgaver i tillegg til industrivernleder-rollen. Det er nok vanskeligere for virksomheter som er så små at industrivernlederen også står ved for eksempel dreiebenken. Jeg har stor respekt for de som har disse utfordringene.

Da han selv skulle slutte, satte han av en hel dag til det han kaller «forretningsovertakelse».

– Da brukte jeg hele dagen på å gå gjennom dokumentstruktur og rutiner med Pål og hans to nærmeste medarbeidere. Dette var kjente ting for industrivernet, da aktuelle dokumenter ligger inne på en felles server, men jeg brukte likevel tid på å forklare hvordan strukturen var bygget opp.

Han gjorde ingen endringer før overtakelsen:

– Min erfaring er at man har et veldig dårlig utgangspunkt dersom man må gjøre spesielle grep for å forberede avgangen. Man må arbeide på en slik måte at rollen kan tas over til enhver tid. Dokumentasjon, deling og lagbygging bør være arbeidsmåten. Dessuten er det smart å involvere personell som har ansvar for virksomhetens HMSK (helse-miljø-sikkerhet-kvalitet, red. anm.) i industrivernarbeidet, for da faller gjerne en del ting lettere på plass.

NY ROLLE: Pål Stian Samuelsson jobber nå som HMSK-leder ved CCB Ågotnes og CCB Mongstad, og har fortsatt ansvar for industrivernet.

Pål Stian Samuelsson – Industrivernleder fra 2015-2017

Samuelsson sier at veldig mye av beredskaps- og HMS-kulturen på Ågotnes er det Leiv som har bygget opp, etablert og holdt liv i, og at de ansatte merket det godt da Prestegård ble pensjonist:

– Det manglet en vegg og litt av taket da Leiv sluttet. Han har en vanvittig kapasitet, og har vært en styrke for bedriften. Han er utdannet pedagog og lærer i tillegg til at han har forsvarsbakgrunn. Jeg kunne ikke fått en bedre læremester og mentor enn ham, og jeg kom til dekket bord. Han er flink til å dele og involvere andre, og holdt aldri informasjon skjult, skryter Samuelsson. Læremesteren og arvtakeren ble godt kjent:

– Jeg tror det har vært viktig at tonen oss imellom har vært uformell. Vi prater ikke bare jobb, og det må være rom for å snakke om familie og fritid.  Vi hadde kontor ved siden av hverandre, så jeg vet hvilken musikk som får han til å skru opp lyden på radioen og trampe takta.

OVERFØRING: Daniel Ayala Høydal er veldig fornøyd med overtakelsen etter forgjengerne sine.

Daniel Ayala Høydal – Industrivernleder fra 2017

– Jeg tok over som industrivernleder i juni 2017, og det har gått veldig bra. Jeg er ekstremt heldig med innsatspersonene i gruppa, for mange av dem har svært lang fartstid. De er veldig erfarne innen blant annet orden og sikring og brann, og det gjør min jobb lettere, sier Høydal.

Høydal visste veldig mye om industrivernleder-rollen før han fikk den, og den viktigste faktoren til det mener han var oppfølgingen fra forgjengerne hans.

– Pål er en viktig støttespiller i dag. Han har mye erfaring, blant annet har han vært i politiet i 10 år, så jeg nyter godt av hans kunnskap. Overgangene har etter min mening vært problemfrie. Leiv har sluttet, men Pål har ikke forsvunnet ut dørene.

Og han har strategien klar til hva han skal gjøre når han selv skal gi seg som industrivernleder.

– Når jeg slutter som industrivernleder vil jeg gjøre mye av det samme som forgjengerne mine har vært flinke til. Jeg vil sette arvtakeren min inn i forskriften og regelverket, det er noe jeg fikk mye input på gjennom Leiv. Struktur og organisering er også viktig å videreføre. Ikke minst prøve å få god kontakt med de som er i industrivernet på virksomheten vår. Det er jo de man skal jobbe sammen med, dersom ulykken skulle hende.

Coast Center Base AS Ågotnes

  • Coast Center Base AS er morselskap i konsernet CCB. Tilbyr tjenester til petroleumsrelatert og maritim virksomhet med hovedvekt på vedlikeholds-/ havne-/ og logistikktjenester.
  • Eiere: Bernh. Larsen Holding AS og NorSea Group AS.
  • Ligger i Fjell kommune, vel 20 minutters kjøretur fra Bergen sentrum.
  • Basen omfatter totalt 650 mål, og totalt 1.000 lengdemeter kaier.
  • 135 sysselsatte, 51 av disse er i industrivernet.
  • Ble industrivernpliktige i 1975. Virksomheten har alle forsterkninger; førstehjelp, brannvern, kjemikalievern, kjemikaliedykking og røykdykking. De har også ordens- og sikringstjeneste og redningsstab.
  • Har samordnet industrivern med Aker Solution og FMC Technologies. Alle virksomhetene har sin egen industrivernleder, men Coast Center Base er den koordinerende part.

Teksten er et utdrag fra en reportasje i Sikkerhet nr. 4 2017.