Ny veileder for transport av farlig gods

Fagstoff, Nyheter 15. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

DSB har nå gjort «Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg» tilgjengelig på norsk.

Du kan laste ned veilederen ved å trykke på bildet

Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005. Denne har blitt revidert i flere omganger, og beskriver en rekke tiltak virksomheter kan utføre for å oppfylle kravene i ADR 1.10, samt sikre kjøretøy, last og eiendom mot innbrudd, tyveri og kapring.

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort «Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg» tilgjengelig på norsk.

Du kan laste ned veilederen her