Branntilløp hos Flokk Røros

Glimt fra bedriftene, Innsatser 17. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Mandag 6. november oppstod et branntilløp på vareutleveringen hos Flokk AS Fabrikk Røros.

Mandag 6. november oppstod et branntilløp på vareutleveringen hos Flokk AS Fabrikk Røros. Flokk er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine- og konferansemøbler, og eier blant annet merkevarene HÅG, RH og Giroflex.

– Årsaken til branntilløpet var omdisponering av et område som har vært brukt til møteplass som nå skulle bli lagerområde. Rett over dette området hang det en infrarød ovn som var påslått. Det ble plassert en pall med esker rett under ovnen med 2-4 cm klaring. Pappen og plastikken under ovnen tok raskt fyr, sier industrivernleder Gunnar Hegre til NSOs fagblad Sikkerhet.

Forbedringer

Medarbeiderne på området iverksatte slukking før pallen med varer ble fraktet til et sikkert sted. Det lokale brannvesenet var også til stede, da de var der for å sjekke det branntekniske anlegget, melder avisen Arbeidets Rett.

– Innsatsen fra de ansatte, brannvesenet og industrivernet bidro til rask og effektiv evakuering og til å redusere skadeomfanget. Hendelsen ble raskt avklart og normalisert, men situasjonen hadde potensiale til å bli langt mer alvorlig, sier Hegre.

Risikovurderinger

Evalueringen i etterkant av hendelsen avdekket noen forbedringspunkter som nå er implementert i industrivernets planer og instrukser, melder industrivernlederen.

– Vi skal i fremtiden jobbe mer målrettet med risikovurderinger ved omdisponering av areal. I tillegg har vi utarbeidet en ny og forbedret rutine for å sjekke om alle er evakuert ved at industrivernet skal ha en grundigere sjekk og kontroll av de som er evakuert. Vi har også utarbeidet bedre rutiner for industrivernet for mottak av nødetatene, sier Hegre.

BRANT I PAPP: En pall med papp og plastikk tok raskt fyr da de stod plassert under en infrarød ovn. De ansatte fikk raskt fjernet pallen og satt den ut. Foto: Guril Bergersen/Arbeidets Rett