Arrangerte øvelse for alle

Glimt fra bedriftene, Øvelser 22. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet ved Lofotprodukt AS Avd. Leknes i Nordland arrangerte en øvelse på kvelden torsdag 9. november. Men øvelsen var ikke bare for industrivernet.

Foto: Karin Schön/Lofotprodukt AS Avd. Leknes

Industrivernet ved Lofotprodukt AS Avd. Leknes i Nordland arrangerte en øvelse på kvelden torsdag 9. november. Men øvelsen var ikke bare for industrivernet – her skulle alle de ansatte i ilden!

– Vi i industrivernet planla øvelsen sammen med Lofoten brann og redningsvesen. Tidligere har vi kjørt flere forberedte øvelser, men denne gangen ville vi prøve oss på en uvarslet øvelse for de ansatte i tillegg til industrivernet, sier industrivernelder Karin Schön.

Ikke-varslet øvelse

Scenarioene for øvelsen var brann i transportgang. Et av målene for øvelsen var å måle tiden for en ikke-varslet evakuering.

– Hensikten med øvelsen var å teste hvordan de ansatte taklet en uanmeldt evakuering på kveldstid. Vi har begrenset med produksjon utenom dagtid, og det er færre folk til stede på kvelden, sier Schön.

I dette tilfelle var det industrivernpersonell til stede for å delta på øvelsen sammen med de ansatte. Når innsatsleder i industrivernet ikke er til stede på kveldstid, sier beredskapsplanen at teknisk leder skal ta over rollen som innsatsleder. Under øvelsen i november var industrivernets innsatsleder til stede.

To gikk feil

Da alarmen gikk kl. 18:10, ble det varslet om brann i en truck. Hele gangen ble fylt med røyk fra en røykmaskin, slik at øvelsen skulle bli så realistisk som mulig. Men det at røyken var luktfri skapte litt forvirring.

– Siden hele gangen var full av røyk, var tanken at de ansatte finne en alternativ rømningsvei siden alle rømningsveier ut til transportgang ble stengt. Men to personer var på vei inn i gangen som var full av røyk ble stoppet av brannvesenet. I en reell situasjon ville de ikke klart å oppholde seg der, men dette er et forbedringspunkt vi tar med oss, sier Schön.

Brannvesenet deltok også på øvelsen, og var på plass 12 minutter etter at alarmen gikk. De reddet ut tre personer som skulle være savnet. Politi og ambulanse stilte også opp.

– Industrivernet har tidligere øvd på et slikt scenario, og vet rutinene for evakuering, sjekke at lokalene er tømt og hvordan de skal møte nødetatene. På tidspunktet vi hadde øvelsen var det ikke like mye folk og like mye å holde styr på som på dagtid, sier Schön.

Bedre opplæring og kontroll

Rett etter øvelsen var det en evaluering med alle de involverte pluss nødetatene. Tilsammen var over 40 personer involvert i øvelsesplanleggingen og gjennomføringen.

– Den største saken var de to som prøvde å evakuere gjennom den røykfylte gangen. Ellers var det noen andre forbedringspunkter som kom fram. Blant annet at den som har kontakt med nødetatene på plassen bør ikke ha internt samband i tillegg. Det blir litt mye å holde styr på for én person. Det var også litt forvirring rundt om 110-sentralen skulle ringe oss eller om vi skal ringe dem for å gi informasjon. I tillegg var det noen som glemte riktig utstyr som lommelykt og vester da de skulle evakuere, sier Schön.

Ansvarlig for de ulike avdelingene skal dersom det er forsvarlig søke gjennom alle rom før evakuering.

– Det ble ikke gjort alle steder siden det er på kveldstid og ordinære skiftledere var ikke på plass, men vi skal skjerpe rutinene på dette.

Trenger tydeligere rutiner

Flere tiltak er allerede satt i gang, blant annet skal det gjennomføres jevnlig kontroll av brannklokkene da alarmen hørtes dårlig flere steder på virksomheten. De skal gi bedre opplæring rundt rutiner for evakuering og på samleplass siden det manglet riktig bekledning og utstyr på de som hadde ansvar for dette.

– Det er viktig at vi har en klarere avtale med nødetatene så det ikke blir forvirring over hvem som skal ringe hvem. Vi opplevde at det var flere som filmet og fotograferte det som skjedde. Det ga oss en påminnelse om at vi må gjøre det klart for våre ansatte at det ikke under noen omstendigheter lov å publisere bilder eller tekst fra eller om bedriften på sosiale medier under en slik hendelse, sier Schön, og legger til at de viktigste tiltakene og forbedringspunktene kjøres på infoskjermer på virksomhetene slik at alle de ansatte skal få de med seg.