Gode tilbakemeldinger på Industrivernkonferansen

Industrivernkonferansen 22. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

«Faglig påfyll og inspirasjon.»

Fjorårets Industrivernkonferanse ble arrangert 5.-6. desember på Thon Hotell Arena, Lillestrøm hvor over 250 industrivern- og beredskapsinteresserte samlet seg til to faglige dager.

– Vi i NSO er godt fornøyd med så stor interesse for arrangementet, og vi gleder oss allerede til neste konferanse. Neste år setter vi nok en grense på 250 deltakere og gjester for ikke å sprenge kapasiteten på hovedsal, lunsj og middag. I år var også utstillingen fulltegnet to måneder før konferansen, så vi må vurdere om denne kan utvides, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Gode «karakterer»

I etterkant av konferansen ble det sendt ut et evalueringsskjema til alle som deltok. Av dem som svarte var det 42 prosent som deltok for første gang, mens de andre hadde deltatt tidligere.

På spørsmål om hvor faglig relevant konferansen var, hvor karakteren 6 var best og 1 var dårligst, svarte hele 90 prosent i det øvre sjiktet (4, 5 eller 6).

Det var første gang hotellet på Lillestrøm ble brukt, og deltakerne ble ikke skuffet; hele 60 prosent trillet en sekser på terningen mens nesten 30 prosent ga en femmer.

Utstillingen var også godt besøkt, og nesten 7 av 10 ga utstillingen en karakteren 4, 5 eller 6. Og på spørsmålet om «sluttkarakter» på hele konferansen svarte over 80 prosent 5 eller 6.

Tirsdag ettermiddag var det hele fire ulike seksjoner å velge imellom. For første gang ble det arrangert to mini-kurs; øvelsesplanlegging og beredskapsanalyse. Alle kursene var stappfulle, og fikk gode skussmål fra dem som deltok.

Her er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne:

  • «Dette er en konferanse som er inspirerende for alle og da særlig for nyetablerte industrivern. Håper det blir like bra og aktuelt neste år!»
  • «Meget god konferanse. Jeg fulgte miniforedragene knyttet til førstehjelp, dette var meget gode og nyttige.»
  • «Faglig påfyll og inspirasjon.»
  • «Nesten for mye å velge mellom.»

Planleggingen i gang

– Jeg ønsker at konferansen skal være et møtested for alle som vil kunne få oppgaver ved hendelser i industrien. Vi hadde innlegg fra alle nødetatene, og det var i tillegg flere representanter fra alle blålysetatene i salen. Dette tror vi er nyttig for alle parter, og vi vil jobbe for at dette blir en tradisjon, understreker Gilje.

Planleggingen av Industrivernkonferansen 2018 er allerede i gang, og konferansen arrangeres 4. og 5. desember på Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

– Vi håper mulige deltakere og utstillere også begynner å planlegge sin deltakelse disse dagene. Og vi er selvsagt interessert i flere av de gode historiene, erfaringene og læringen som er gjort ute i industrien og i nødetatene. Ta kontakt om du vil bidra! avslutter NSO-direktøren.