27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Nyheter 30. januar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Det er viktig at alle aktørene i arbeidslivet jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker.

Foto: Illustrasjonsbilde/NSO

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Det skriver Arbeidstilsynet.

Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år.

– Likevel er 27 arbeidsskadedødsfall 27 for mye. Derfor er det viktig at alle aktørene i arbeidslivet jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker. De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. Det var syv arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2017, mot åtte i 2016.

Det ble registrert seks arbeidsskadedødsfall innen transport og lagring i 2017. Dette er to dødsfall flere enn i 2016. I alle de seks ulykkene var den omkomne arbeidstakeren fører av kjøretøy. Buss var involvert i to av ulykkene.

Innen industri ble det registrert fem arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette innebærer en økning fra de to foregående årene. Det var ingen registrerte dødsfall i næringen i 2016 og to dødsfall i 2015. I én av ulykkene innen industri i 2017 var det to arbeidstakere som omkom.

Les mer om arbeidsskadedødsfall i 2017 på Arbeidstilsynets nettsider