Arrangerer industrivern-uke for alle

Glimt fra bedriftene 2. februar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Hvert år setter vi opp et opplegg med både praktiske øvelser og teori, og alle skal gjennom alle postene.

Siden 2006 har Finnfjord AS i Finnsnes arrangert brannvernuke for de ansatte, men i 2014 gjorde virksomheten en endring og omdøpte brannvernuken til industrivern-uke med søkelys på forebygging, hjerte-lunge-redning, skadebehandling og generell sikkerhetsgjennomgang for alle de 135 ansatte.

– Industrivern-uka har blitt godt mottatt av både ledelsen og de ansatte. Hvert år setter vi opp et opplegg med både praktiske øvelser og teori, og alle skal gjennom alle postene. De ansatte er nesten like godt skolert som industrivernet, forteller en fornøyd industrivernleder Geir Nergård.

Han mener det er viktig å være forberedt mentalt på eventuelle ulykker.

– Statistisk sett vil det skje en større ulykke før eller senere. Hvis vi er forberedt mentalt og har kunnskap om hvordan vi skal håndtere det, vil vi ha en fordel, sier Nergård.

Forebygging av ulykker

Industrivern-uka for fjoråret ble forskjøvet til uke 2 og 3 i år. De brukte fem dager på å få alle de ansatte gjennom alle postene.

– «Årets» tema for industrivern-uka blir satt ut i fra hendelser og risikoanalyser. I år var forebygging av ulykker hovedtemaet og postene er obligatoriske for alle. Vi jobbet en del med å få folk til å tenke etter hva som er årsaken til at vi får personulykker. Vi viste også videoer som skulle være tankevekkende, og at folk skal være forberedt på hva de skal gjøre dersom en kollega skader seg. I tillegg har vi en del om brannvern-teori hvert år for å få påfyll av kunnskap. Vi har også slukkeøvelser slik at man får prøvd seg i praksis. En årlig del av industrivernuken er førstehjelp. Her bruker vi eksterne kursleverandører for å kjøre kurs. I år øvde vi spesielt på strømskader, åpne skader og forbinding i tillegg til obligatorisk hjerte-lunge-redning, sier Nergård.

Han forteller at allerede de påfølgende dagene etter industrivern-uka ble det endringer i interne rutiner.

– Vi prøver å være bevisste på usikkerhetsmomenter rundt arbeidet vårt. Blant annet prøver vi å jobbe mindre alene. Dersom det skjer en ulykke, kan det fort forverres om man er helt alene.

Branntilløp i juni

Virksomheten produserer ferrosilisium, en legering med utgangspunkt i kvarts, jernmalm, kull og koks. Produktet er med på å gi stål eller støpejern dets ønskede egenskaper.

– Vi har store potensielle farer for strømstøt, brannskader, eksplosjon og branntilløp. Vi har tung industri, og en stor vedlikeholdsavdeling med maskiner og dreiebenker. Med tre store smelteovner foregår det mye varme arbeider. Produksjonslinja består i hovedsak av flytende metall som holder 1.500 grader, sier industrivernlederen.

Finnfjord hadde et større branntilløp i juni i fjor, men industrivernet håndterte alt før lokalt brannvesen kom, forteller Nergård.

– Forebyggingen vi har hatt fungerte bra, og vi slukket tilløpet før brannvesenet kom. Siden det skjedde på sommeren hadde vi en del ferievikarer inne. Alle ferievikarer skal ha en gjennomgang med industrivernet hvor man har en kjentmannsrunde, slukkeøvelse og gjennomgang med hvordan sprinkler-anlegget fungerer. På den måten går de sommeren i møte med kunnskap i å håndtere en brann, og noen av vikarene var også med på å håndtere branntilløpet i juni.

«Åpen dag»

I fjor hadde virksomheten en «åpen dag» for familiene til de ansatte, så de kunne se hva familiemedlemmene gjorde på jobb.

– Åpen dag var svært godt besøkt. Vi hadde en slukkepost som var kjempepopulær blant barna. Vi tenker at slike dager er med på å skape forebygging, både på jobb og i samfunnet ellers, og vi mener det er positiv at dette er kunnskap som de ansatte kan ta med seg hjem, sier Nergård.

I etterkant av industrivern-uka sendes det ut et evalueringsskjema til alle som deltok.

– Tilbakemeldingene vi får er stort sett positive. Vi stiller blant annet spørsmål om industrivern-uka og det de lærer er nyttig sett opp mot de enkeltes arbeidsoppgaver. Jevnt over ser de ansatte på denne uka som lærerik, sier Nergård, og legger til at det vil bli en ny industrivern-uke høsten 2018.