DSB: Nordmenn blir mer engstelige

Nyheter 8. februar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hele 42 prosent av nordmenn er bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene.

Hele 42 prosent av nordmenn er bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene. Det viser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin befolkningsundersøkelse som ble presentert på DSBs samfunnssikkerhetskonferanse i Oslo 5.–6. februar 2018.

Cyberangrep og terror

ALLE ANSVAR: Direktør i DSB, Cecilie Daae, mener vi alle har et ansvar for å forhindre dataangrep. Foto: Hampus Lundgren/NSO arkiv

Bekymringen for cyberangrep har økt fra 30 prosent i undersøkelsen i 2016 til 42 prosent i 2017.

– Cyberangrep er et av områdene som angår mange og som kan slå ut kritiske samfunnsfunksjoner. Her har vi en jobb å gjøre alle sammen. Både vi som jobber med samfunnssikkerhet, men også befolkningen som kan gjøre enkle tiltak i hverdagen, som for eksempel å bytte passord ofte, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Nesten like mange er bekymret for terrorangrep i Norge (37 prosent).

– Vi registrerer en økt interesse i befolkningen for samfunnssikkerhetsarbeidet etter at terror har rammet Europa hardt de seneste årene. Vi har i det siste flere eksempler på at innbyggere kontakter DSB og gir uttrykk for at de er engstelige for terror og krig. Det er en ny utvikling, sier Daae.

– Trygt å bo i Norge

Det er Epinion som på oppdrag fra DSB gjennomførte befolkningsundersøkelsen i desember i fjor. Hensikten var å kartlegge hva innbyggerne er redde for og hvordan de oppfatter beredskapen i Norge. Resultatene i rapporten er laget på bakgrunn av 1.005 besvarelser.

Et hovedfunn i undersøkelsen er at befolkningen bekymrer seg stadig mer for at de selv eller noen av deres nærmeste vil bli direkte berørt av en større hendelse eller krise.

– Norge er et trygt land å bo i, men vi må være åpne om utfordringene vi har. Vi vil aldri få et samfunn helt uten risiko, men det er mange mennesker over hele landet som hver eneste dag jobber for at vi skal ha et så trygt samfunn som mulig, sier Daae.

Dette er vi redde for

Spørsmålet folk fikk var: «Når du tenker på Norge de kommende fem år, hvor bekymret er du for at følgende hendelse inntreffer?» Framstillingen under er basert på gruppering av svaralternativene.