Invitert på møte om kommunens beredskap

Glimt fra bedriftene 21. februar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Torsdag 1. februar hadde beredskapsrådet i Røros kommune innkalt flere aktører til et beredskapsrådsmøte.

Torsdag 1. februar hadde beredskapsrådet i Røros kommune innkalt flere aktører til et beredskapsrådsmøte. Møtet ble holdt i forbindelse med revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og de som ble innkalt ble invitert til å komme med innspill på denne analysen. Blant de innkalte var industrivernet ved Flokk AS fabrikk Røros, Norbit EMS AS avd. Røros og Røros Vinduer og Dører AS.

– Kan bidra med kunnskap

Industrivernleder ved sistnevnte bedrift, Kjell Thore Magnussen, håper virksomheten kan bidra med sin spesialkunnskap inn til rådet.

– Det vi kan bidra med i rådet er kunnskapen vi har på beredskap. Jeg har erfaring fra Røde Kors sitt hjelpekorps og lokalt brannvesen, så jeg har opparbeidet en viss kunnskap og forståelse av beredskap og viktigheten av å samarbeide med alle som driver med en form for beredskap. Våre innsatsmannskaper er også trent på brannvern og førstehjelp, og de kan helt sikkert bidra i en krisesituasjon, sier Magnussen.

Han er tydelig på hva virksomheten vil få ut av beredskapsrådet.

VILLE HA INNSPILL: Bjørn Ivar Sevatdal i Røros kommune var godt fornøyd med at de industrivernpliktige virksomhetene deltok på møtet. Foto: Kjell Thore Magnussen/Røros Vinduer og Dører

– I rådet har vi mange gode diskusjonspartnere og kan få gode innspill på de spørsmålene og utfordringene vi måtte ha. Samtidig knytter vi til oss kontakter som er nyttige å ha dersom det skulle oppstå en krise her hos oss.

– God support

Leder for beredskap i Røros brann og redningstjeneste og beredskapsrådgiver i Røros kommune, Bjørn Ivar Sevatdal, er glade for å ha industrivern-virksomhetene med på laget.

– Industrivernene her på Røros kan være en god support dersom vi har en hendelse i Røros sentrum. I ROS-analysen har vi definert en bybrann som det verste som kan skje, og da kan industrivern være en god ressurs. De har utstyr og erfaring fra både teori og praksis, og kan være en tilleggsressurs for det kommunale brannvesenet.

Det er nytt av året at organisasjoner og virksomheter kunne komme med innspill til kommunens ROS-analyse, og Sevatdal er godt fornøyd med tilbakemeldingene og samarbeidet.

– Beredskapsrådet er et uformelt råd hvor vi har samlet alle i kommunen som vi kan få bruk for under en hendelse. Vi er et lite samfunn med mye ressurser, og vi er alle god tjent på å ha et godt samarbeid oss beredskapsaktører imellom, sier Sevatdal.