Standarden for risikostyring er klar

Fagstoff, Nyheter 23. februar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Nå er standarden ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer kommet i ny utgave

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Nå er standarden ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer kommet i ny utgave. Det skriver Standard Norge på sine nettsider.

Risikoer som påvirker organisasjonen kan få konsekvenser for omdømme og økonomiske resultater og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold. Standarden ISO 31000 skal hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor.

ISO 31000 Risk management – Guidelines er nå i salg. I april blir standarden fastsatt som NS-ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer. Den skal oversettes til norsk, men det er per i dag ikke klart når norsk versjon vil være klar.

Les mer på Standard Norge sine nettsider