Ønsker du mer kunnskap?

Nyheter 26. februar 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Sikring, sikkerhet og beredskap er emne og tema på en rekke utdanninger og utdanningsforløp i Norge.

Sikring, sikkerhet og beredskap er emne og tema på en rekke utdanninger og utdanningsforløp i Norge.

Fristen for å søke om opptak til høyere utdanning er 15. april gjennom portalen Samordna opptak.

NB! Søknadsfrist 1. mars vil gjelde for noen studier og søkergrupper.

Mange utdanningsinstitusjoner har sett nytten av mer kunnskap og risikoanalyse og beredskap, og de tilbyr nå både korte og lengre studieforløp.

I tillegg til vanlige studieløp slik som bachelor- og mastergrader tilbyr universiteter og høgskoler etter- og videreutdanning. Etterutdanning er gjerne korte kurs uten eksamen, mens videreutdanning er studier som gir studiepoeng.

Private utdanningsinstitusjoner tilbyr også ulike beredskapsrettede emner og studieforløp. I tillegg til disse finnes det relevante fag både på videregående skole og fagskole. Les mer på utdanning.no.

Under kan du se en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som tilbyr de ulike emnene knyttet til beredskap, sikkerhet og sikring. Du kan selv søke etter utdanningsløp her.