Moderne trygghet hos Nor Tekstil

Glimt fra bedriftene, Nyheter 6. mars 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hos Nor Tekstil i Trondheim er verneutstyr nærmest overflødig – selv om vaskeriet bruker flere hundre liter vaskemiddel og skyllemiddel daglig.

Tekst: Ingeborg Altern

Hos Nor Tekstil i Trondheim er verneutstyr nærmest overflødig – selv om vaskeriet bruker flere hundre liter vaskemiddel og skyllemiddel daglig.

Nor Tekstils anlegg på Tiller utenfor Trondheim ble åpnet i januar 2015 og erstattet da to forholdsvis små og gammeldagse vaskerier. Der var sannsynligheten for kjemikaliskade høyere:

– En kollega hadde det travelt og tok ikke på seg verneutstyret da han skulle helle klor. En liten dråpe sprutet opp og traff øyet, minnes industrivernleder Hans Egil Tømmerdal.

(artkkelen fortsetter under bildet)

KJEMIKALIEROM: Industrivernleder Hans Egil Tømmerdal bruker vernebriller når han viser fram kjemikalierommet, der vaskemidlene går i slanger ut til vaskemaskinene. Foto: Ole Martin Wold

Kontinuerlig skylling i ett døgn, først på arbeidsplassen og deretter i bilen og på sykehuset, gjorde at mannen berget synet.

Ferske i industrivernet

De eldre anleggene hadde for få sysselsatte til å være industrivernpliktige. Etter sammenslåingen er det omkring 70 ansatte som arbeider hos Nor Tekstil AS avdeling Trondheim. I turistsesongen øker arbeidsstokken betraktelig. De vasker daglig mange tonn sengetøy fra hoteller og sykehus samt arbeidstøy for helsesektoren og næringsmiddelindustrien.

Avdelingen ble industrivernpliktig to år etter åpning og er fortsatt i startfasen:

– Det har vært mye å sette seg inn i, vi må bygge stein på stein, sier Tømmerdal, som til daglig er teknisk leder ved virksomheten.

Industrivernet hadde tilsyn fra NSO i fjor høst, og Tømmerdal satte pris på NSOs besøk:

– Jeg ser ikke på tilsyn som en trussel om avvik, men en mulighet til å få rettledning og hjelp.

Selv om han og kollegene er ferske i industrivernet har de mye erfaring med tilsyn fra blant annet Nemko – som sertifiserer ledelse og styringssystemer, Norske vaskeriers kvalitetstilsyn, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. I tillegg bidrar den daglige egenkontrollen til trygge arbeidsplasser og rene produkter.

(artikkelen fortsetter under bildet)

MYE TEKSTILER: Nor Tekstil tilbyr vask og utleie av sengetøy og klær til blant annet hoteller, offshorebedrifter, sykehus og industri. Foto: Ole Martin Wold

Uren og ren avdeling

Anlegget er delt i to adskilte soner, med sluse mellom uren og ren sone. De ansatte har klær etter hvilken sone de arbeider i og gjester må bruke frakk og vaske hender når de går inn på ren sone.

I vinterhalvåret lagres det rekker med tomme traller i vaskeriet.

– Om sommeren er alle disse trallene ute hos kundene.

Når hotellene er fulle går også vaskeriet for fullt.

– På vinteren har vi bare ett skift, men i sommersesong kjører vi to skift.

På den urene avdelingen sorteres skittentøyet etter type og farge. Etter vasking presses og sentrifugeres vannet ut av tekstilene. Sengetøy blir sendt gjennom maskiner som tørker, bretter og stryker tøyet. Arbeidstøy henges opp på hengere og sendes gjennom en maskin som tørker det. Videre blir det sendt til en brettemaskin før det pakkes og sendes til kunden.

– Alle klærne har en chip eller strekkode slik at de automatisk sorteres på størrelse eller navn alt etter hva kunden ønsker, forteller Tømmerdal.

Teksten er et utdrag fra en reportasje i Sikkerhet nr. 1 2018.

SORTERING: – Alle klærne har en chip eller strekkode slik at de automatisk sorteres på størrelse eller navn alt etter hva kunden ønsker, forteller Tømmerdal. Foto: Ole Martin Wold