Nesten 1.000 innsatser i fjor

Innsatser, Nytt fra NSO 22. mars 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

I fjor ble industrivernet kalt ut 979 ganger, en økning fra 2016 hvor industrivernet ble kalt ut 936 ganger.

I fjor ble industrivernet kalt ut 979 ganger, en økning fra 2016 hvor industrivernet ble kalt ut 936 ganger. Det kommer frem av den årlige industrivernrapporten, som virksomhetene sender inn til NSO.

Her blir virksomhetene blant annet spurt om hvor mange ganger de kalte på industrivernet, og ved hvor mange av disse som industrivernets innsats gjorde en forskjell. Ved 703 av 979 innsatser blir det meldt av industrivernets innsats var konsekvensreduserende.

– Vi ser andelen innsatser som rapporteres inn som konsekvensreduserende, som tidligere år, ligger over 70 prosent. Dette viser at industrivernets innsats har stor betydning for å redusere skadeomfang når hendelser skjer. Av erfaring kan vi si at både enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet er spart for tap og forstyrrelser takket være denne innsatsen, understreker Knut Oscar Gilje, direktør i NSO.

310 virksomheter meldte at de kalte på industrivernet i 2017, 92 var virksomheter med grunnleggende industrivern mens de resterende 217 var virksomheter med én eller flere forsterkninger.

– Dette viser at virksomheter med forsterkninger er de med de fleste farene og problemene. Samtidig understreker det behovet for å velge riktige forsterkninger for å håndtere hendelsene i denne typen virksomheter, kommenterer NSO-direktøren.

Tallene er presentert i NSOs årsrapport for 2017.

Du kan laste ned NSOs årsrapport for 2017 her (åpnes som PDF). Du kan også laste ned tidligere utgaver av NSOs årsrapport her