Nytt nettverk på Sotra

Glimt fra bedriftene 25. april 2018 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Industrivernledere fra syv hjørnesteinsbedrifter på Sotra kom sammen 20. april for å danne et nettverk for industrivern.

Industrivernledere fra syv hjørnesteinsbedrifter på Sotra kom sammen 20. april for å danne et nettverk for industrivern.

Initiativet kom fra Daniel Ayala Høydal, industrivernleder ved Coast Center Base AS, og hans entusiasme smittet raskt over på de andre. Bedriftene er blitt enige om å møtes to ganger i året, og møteplanen for resten av året er allerede bestemt: Møtene skal holdes torsdag i ukene 16 og 47. Virksomhetene som er med i nettverket er Aker Solutions AS avd. Ågotnes, Coast Center Base AS forsyningsbase, Sotra Fiskeindustri AS, Sund Laksepakkeri AS, FMC Kongsberg Subsea AS avd. Service Bergen, Statoil ASA avd. Sture og Statoil ASA avd. Kollsnes.

KLARE FOR NETTVERK: Det nye nettverket på Sotra er klare for å samarbeide! Foran fra venstre: Jan Erik Hansen, Aker Solutions AS avd Ågotnes; Daniel Ayala Høydal, Coast Center Base AS Forsyningsbase; Kjetil Søyland, Sotra Fiskeindustri AS og Tom Whitfield, Sund Laksepakkeri AS. Stående bak: Erik Sakslo, FMC Kongsberg Subsea AS avd Service Bergen og Bernhard Eriksen, Statoil ASA avd Sture og Kollsnes. Foto: Harald J. Bergmann

To næringer var representert på oppstartmøtet; oljerelatert næring og fiskeforedling.

– Vi vet at virksomhetene er forskjellige, både i virksomhets type, antall ansatte og industrivernbehov. Men sett med industrivernøyne er det flere likheter enn forskjeller. Vi har alle potensiale for personskader, kjemikalier med fare for lekkasje til sjø, eksplosjon og brann som vi alle skal håndtere dersom uhellet skulle inntreffe. Nettverket skal fungere som en fortrolig møteplass hvor vi kan be om bistand i forhold til drift, gjennomføring av industrivern, men også hvor vi kan bistå hverandre med kompetanse som kursing og lignende, sier primus motor Høydal.

På det siste møte for året skal en av deltakerne oppnevnes til koordinator for kommende år, med oppgave å innkalle til møtene og innhente forslag til saker. Høydal har håp om at de snart vil være oppe med en lukket Facebook-gruppe for Nettverk Sotra, eller Nye Øygarden kommune, som kommer i 2020.