Røykutvikling ved Brunvolls fabrikk i Molde

Glimt fra bedriftene, Innsatser 3. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet var raskt i aksjon da det ble varmeutvikling i en UPS-batteripakke.

Industrivernet var raskt i aksjon da det ble varmeutvikling i en UPS-batteripakke.

Det ble meldt om røykutvikling hos Brunvoll AS i Molde tirsdag 27. februar. Brannalarmen gikk klokken 12:21 og personell i fabrikken ble evakuert til oppmøteplass sør for fabrikken.

– Det ble utløst brannalarm på grunn av røykutvikling i et datasentral-rom i en mindre kontorfløy på nordsiden av fabrikken. Industrivern­leder og innsats­leder kom først til alarmsentralen like ved datasentral-rommet, og øvrig industri­vern­personell var også raskt tilstede, står det i industri­vernets rapport etter hendelsen.

Industrivernet konstaterte raskt at det ikke var åpne flammer, men alarmerte brannvesenet umiddelbart på grunn av røykutviklingen og fare for brann.

Teknisk støtte i industri­vernet koblet straks fra strømkurser og stoppet ventilasjonsanlegget for å forhindre eventuell utvikling og spredning.

Startet med utluftning

Klokken 12:32 ankom brannvesenet og røykdykkerne gikk i gang med sitt arbeid. Det ble raskt konstatert at det fortsatt kun var røyk i rommet og ingen åpne flammer.

– Brannvesenet satte inn vifter på datarommet, og industri­vern­personellet åpnet vinduer i kontor-fløyen for utluftning. Klokken 12:50 fikk evakuert personell tillatelse til å returnere tilbake til sine arbeidsplasser, står det i rapporten.

Det var begrenset adgang til kontor-fløyen da det fortsatt var sterk lukt/gass fra datasentral-rommet. Industrivernet holdt vakt i nordre kontorfløy, og informasjonslapper om begrenset adgang til området ble hengt opp. Klokken 16 hentet brannvesenet viftene sine og brann­vern­leder ved bedriften stoppet lufting av kontorbygget.

Varmgang i UPS batteripakke

Årsak til røykutviklingen skyldtes varmgang i en UPS-batteripakke.

En av medlemmene i industri­vernet følte seg uvel på grunn av gass og røyk, og oppsøkte lege for å avklare eventuell røykinhalering etter hendelsen. Personen ble raskt «friskmeldt» og returnerte til sitt arbeide.

Evaluering etter hendelsen

I etterkant av hendelsen hadde industri­vernet en evaluering av sin egen innsats.

– Det var raskt oppmøte av tilgjengelig industri­vern­personell. Oppmøte ved samlingspunkt sør for fabrikken og opptelling gikk bra, står det i rapporten.

Av forbedringspunkter ble det blant annet nevnt at brannvesenet fikk melding om å kjøre på nordsiden. Bygningsmassen til Brunvoll er delt opp i to ulike bygninger som er bundet sammen med en gangbro over motorveien. Brannvesenet kjørte derfor mot bygningsmassen/avdelingen på nordsiden av veien, og ikke til nordsiden av det aktuelle bygget, og ble noe forsinket på grunn av dette.

– Tydeligere meldinger er et læringspunkt her, sier varabrannsjef og leder bered­skap i Molde, Trygve Karstein Lennavik, som hadde overordnet vakt fra brannvesenet under hendelsen.

– Dette var tidligere en aksjon i vår forbedringsdatabase. Brannvern­leder meldte fra til meg at det ble lagt inn bedre beskrivelse og adresse i meldinger som går til brannvesenet. Siden det er slik at disse fortsatt ikke er gode nok vil jeg selvsagt følge opp saken slik at melding som sendes til brannvesenet ikke skal misforstås, sier industri­vern­leder Frank Arne Solberg til Sikkerhet.

Det er også anbefalt at det blir tatt en ny gjennomgang av alle UPS-batteripakkene der man ser på muligheten av å erstatte noen av disse ved å koble systemer opp mot hoved-UPS.

– I etterkant av hendelsen er jeg meget fornøyd med industri­vernets respons og handlinger, sier Solberg.

MÅTTE UT: Personell i fabrikken måtte evakuere etter at det ble varmgang i en batteripakke hos Brunvoll.
Foto: Asbjørn Ulriksborg/Brunvoll