– Det er dere som bestemmer!

Nyheter, Nytt fra NSO 23. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vær tydelig på hva dere har behov for når dere skal kjøpe tjenester, kurs eller utstyr til industrivernet.

Vær tydelig på hva dere har behov for når dere skal kjøpe tjenester, kurs eller utstyr til industrivernet. Det anbefaler NSOs direktør Knut Oscar Gilje.

NSO har nylig hatt en gjennomgang av nettannonser og hjemmesider fra leverandører som tilbyr kurs og tjenester rettet mot industrivernpliktige virksomheter. Det var dessverre et stort flertall som hadde større og mindre feil i tekstene de brukte som markedsføring.

Henviser til gammelt regelverk

– Den vanligste feilen var henvisninger til gammelt regelverk. Det vil si regelverket som «gikk ut på dato» før 2012. Det betyr at mange kunder kan ha blitt forledet til å tro at kursene og opplæringen som tilbys er obligatorisk eller i henhold til NSO-krav. For å gjøre det helt klart: Med unntak av kravene til opplæring av røykdykkere og kjemikaliedykkere stiller ikke NSO noen spesifikke krav til innhold eller varighet på kurs eller opplæring av industrivernpersonell, sier Gilje.

Heldigvis viste alle leverandører velvilje og rettet feilene i løpet av relativt kort tid. Det setter NSO pris på. Likevel er det grunn til å minne deg som vurderer å kjøpe ekstern hjelp, eller utstyr, om å være en tydelig og klar bestiller: Hva har dere behov for? I forskrift om industrivern finner du kvalifikasjonskravene i § 10 og § 17. Tilsvarende bestemmelser om krav til utstyr finner du i §§ 8, 9 og 16.

Spør oss gjerne

– Er du tvil kan du gjerne kontakte oss i NSO. Vi vil alltid gi deg veiledning om å sørge for at opplæring og utstyr skal være tilpasset deres behov. Vi spør gjerne: Hva forventer dere at industrivernet skal håndtere? Sier Gilje.

NSO mottar selvsagt tips om annonser og hjemmesider du ser henviser til obligatorisk opplæring og henvisninger til NSO-krav. Vi har ikke fått kontakt med alle, så her må du hjelpe oss med opprydningen.