Øver på sikring flere ganger i året

Glimt fra bedriftene, Øvelser 8. august 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hos Nexans i Halden er sikringsoppgaver en del av oppgavene til industrivernet.

Nexans Norway AS avd. Fabrikk Halden produserer kraft- og kommunikasjonskabler, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Siden de har et havneanlegg som ofte tar imot utenlandske skip, er de underlagt regelverket som gjelder for ISPS-havner*.

– Siden vi er en ISPS-havn, er vi forpliktet til å øve på security-hendelser som kan skje i forbindelse med havnen, sier industrivernleder Tommy Arnesen Isnes.

Fire bordøvelser i året

Han forteller at virksomhetene er forpliktet til å ha flere bordøvelser i året på sikringsscenarioer.

– Vi har fire bordøvelser i året som har security-tema, pluss en større bordøvelse med redningsstaben. Vi bruker industrivernpersonell til sikring i forbindelse med security-hendelser, og vi har en liten båt som vi bruker hvis vi skal ut å patruljere et skip som ligger til kai.

De fleste av scenarioene de øver på er knyttet til nettopp havneområdet.

– Noen av spørsmålene vi diskuterer kan være: Hva gjør vi hvis vi har et skip liggende til kai og det er hull i gjerdet på havneanlegget? Hva hvis det da kommer en person tuslende gjennom området vårt? Eller hvis et av skipene har en person ombord som har blitt med fra et annet land. Hvordan skal vi reagere? Skal vi ta vedkommende imot her eller la han være om bord og vente på politiet? Andre scenarioer kan være at vi får en gjeng på yttersida av porten som er imot en eller annen kabel vi leverer og det blir en protestaksjon, sier Isnes.

(artikkelen fortsetter under bildet)

MÅ ØVE SECURITY : Siden Nexans i Halden har en ISPS-havn, er de forpliktet til å øve på bsecurity-hendelser som kan skje i forbindelse med havnen. Bildet er fra storøvelsen i fjor høst hvor de blant annet øvde på sabotasjeforsøk og en terrorsituasjon. Foto: Nexans Halden

Sikrer og sperrer av

I tillegg har Nexans en lengre fullskalaøvelse hvert femte år som strekker seg over flere dager. Her pleier alltid sikringsaspektet å være en del av øvelsen.

– I fjor hadde vi fullskalaøvelse tirsdag 12. september, men øvelsen startet allerede fredagen før hvor scenarioet var at vi fikk trusler via epost på konsernnivå. Vi har franske eiere med mange bedrifter rundt om i verden. Etter hvert som øvelsen utviklet seg fikk vi en hendelse på fabrikken med eksplosjon og tilstøtende brann. Industrivernet var i full aksjon med å håndtere dette, og det kom deretter en fremmed båt inn til kai. Dette utviklet seg til en gisselsituasjon med skyting, sier Isnes.

Industrivernpersonellet til Nexans vil i slike tilfeller bli brukt til å hjelpe politi og brann med å hente ut skadde, og å sikre, sperre av områder samt sikre egne ansatte.

– Tar ingen sjanser

– Har du noen tips eller råd til andre som ønsker å øve industrivernet på sikringsscenarioer?

– Det å øve på security er ganske spesielt fordi du skal være veldig forsiktig med hva du gjør, og egensikkerheten må vurderes nøye. Jeg vil anbefale virksomheter å få med seg politiet når de skal lage øvelser, for politiet vet hva man skal gjøre i slike situasjoner. Hos Nexans er vi veldig opptatt av å ikke leke politi, og vi er veldig forsiktige med å sende industrivernet inn i en slik situasjon, sier Isnes.

Han mener sikringshendelser ofte er uoversiktlige og dermed vanskelige å forutse.

– Konsekvensene kan bli alt fra at en i industrivernet blir tatt som gissel, skadet eller i verste fall skutt eller drept. Det er umulig å vite hva den fremmede personen er ute etter. Motivet kan være alt fra terrorhendelser til hevn fordi en person føler seg urettmessig oppsagt.

Nexans har opplevd et par hendelser hvor industrivernet har måttet ta i bruk sikringserfaringer fra øvelser.

– Vi har hatt aksjon med blant annet fulle folk utenfor porten. Vi har også hatt en rusa person som forskanset seg i en truck på et lager utenfor området vårt, men vi har heldigvis ikke kommet opp i voldelige situasjoner. Det er uansett veldig viktig å ikke ta noen unødige sjanser og å ikke leke politi, understreker Isnes.

*ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket.