Begynte å brenne i råvarelager

Innsatser 14. august 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Onsdag 2. mai begynte det å brenne hos Norsk Gjenvinning Metall AS i Fredrikstad.

Onsdag 2. mai begynte det å brenne hos Norsk Gjenvinning Metall AS i Fredrikstad. Brannen startet i råvarelageret som er hovedsakelig er jern og metaller. Varene inneholder også en del brennbare avfallsstoffer.

– På formiddagen ble det oppdaget røykutvikling i vårt råvarelager, og vi iverksatte da våre internberedskapsrutiner. Vi har en brannhenger med brannslanger og utstyr til brannbekjempelse. Denne ble raskt rullet ut til brannobjektet og slangene ble koblet til vår egen brannkum, forteller industrivernleder Henrik Andre Moum.

Raskt og voldsomt

Virksomheten har også en vogn med ti skumapparater og ti pulverapparater som ble rullet ut til brannobjektet.

– Maskinførerne i våre kraner begynte raskt å fjerne de brennende varene for å redusere brannen. Samtidig ble det spylt med vann fra brannslanger i kombinasjon med pulver. Denne kombinasjonen har en meget god brannhemmende effekt og kastelengden på pulveret blir mye lengre, mener Moum.

Han forteller at brannen utviklet seg raskt og så voldsom ut.

– For oss som observerte dette på avstand så brannen nesten uhåndterlig ut. Men med kraner i sving og godt drillede mannskaper som jobbet hardt, klarte de å få kontroll på brannen. Da brannvesenet ankom var brannen allerede under kontroll. Vi er meget godt fornøyde med responsen og innsatsen fra våre mannskaper, sier Moum og legger til at industrivernet øver to ganger i måneden på slike brannscenarioer på grunn av den høye risikoen for brann i råvarelageret.

– Denne gangen tror vi brannårsaken skyldtes en usanert presset bil som selvantente.

Flere forbedrende tiltak

I ettertid har virksomheten evaluert hendelsen, og industrivernlederen forteller at de vil gjøre korrigerende tiltak for å bli bedre rustet til å håndtere en lignende hendelse.

– Disse tiltakene inkluderer blant annet innkjøp av friskluftsmasker, for å forhindre faren for innånding av brannrøyk ved slukkearbeid, sier Moum.

Han forteller at virksomheten også jobber med å konkretisere oppgavene i beredskapen, og å bedre og spisse industrivernøvelsene ytterligere.

– Det vurderes permanente vannkanoner i området med høyest risiko for brann. Samtidig ser vi på muligheten for å etablere en alternativ atkomstvei for nødetatene, da feil vindretning kan gjøre tilkomsten vanskelig på grunn av brannrøyk.