Diskutere trange tanker på Bømlo

Glimt fra bedriftene 17. august 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Onsdag 13. juni hadde nettverksgruppa på Bømlo et møte for industrivernet.

Onsdag 13. juni hadde nettverksgruppa på Bømlo et møte for industrivernet. Virksomhetene som deltok var Bremnes Seashore AS, Servogear AS og vertsvirksomheten Siemens AS. I tillegg deltok Over Halleraker fra Bømlo brann og redning.

– Tema var risikovurdering av trange rom og tanker, hvordan vi har gjort det og diskusjoner rundt det. I tillegg planlegger vi på Siemens et tilbygg der vi skal gjennomføre trykktesting av svært høye trykk. Vi inspiserte området og la fram tanker og utfordringer med det. Forskjellige løsninger og utfordringer ble flittig diskutert, sier industrivernleder ved Siemens Vidar Siggervåg.

Neste møte i nettverksgruppa blir i løpet av høsten 2018.

ENGASJERTE INDUSTRIVERNERE: Disse deltok på nettverksmøtet på Bømlo: Silje Alvsvåg, Benedikte Gåsland, Audun Økland (alle fra Bremnes Seashore) Ove Halleraker (Bømlo brann og redning), Vidar Siggervåg, Tor Arne Åse (begge fra Siemens), Odd Hallaråker (Servogear AS) og Morten Åge Skjellevik (Siemens AS).