Risikoanalysen er startskuddet

Glimt fra bedriftene 30. august 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernleder Erik Solbrække i Norsk Takstol AS skal etablere industrivern. Han vil begynne med risikoanalysen.

Industrivernleder Erik Solbrække i Norsk Takstol AS skal etablere industrivern. Han vil begynne med risikoanalysen. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon avla besøk for å veilede.

Norsk-takstol_rådgiver-Ole-Bjørn-Kaasa-industrivernleder-Erik-Solbrække-daglig-leder-Jon-Andre-Kristiansen
BEFARING: Seniorrådgiver Ole Bjørn-Kaasa i NSO besøker Norsk takstol og blir vist rundt av industrivernleder Erik Solbrække og daglig leder Jon Andre Kristiansen.

– Det viktigste er å legge industrivernet på akkurat det nivået som skal til for vår bedrift. forskrift om industrivern favner jo alt fra store konsern til små bedrifter som vår. Det er en utfordring å vite hva vi skal gjøre og hvordan vi kan skreddersy industrivernet til vår virksomhet. Jeg mener det er riktig å gjøre en grundig risikoanalyse slik at vi finner ut hvilke farer som kan oppstå og hvordan de skal håndteres, sier Solbrække.

Sammen med kollega og daglig leder, Jon Andre Kristiansen, mener de at brann i utendørs flissilo og kuttskader fra gjerdesag er noe av det de frykter skal kunne skje i bedriften. Kristiansen nevner at de har en rekke typer sager, tunge byggelementer, takstoler og trucker.

– En ting er å tenke seg at vi må stoppe blødningen dersom en på jobb har kuttet seg alvorlig, noe helt annet er å gjøre det. Vi må trene. Vi må være sikker på at vi kan dette. Vi må sørge for å lære opp det antall personer vi må ha i industrivernet på dag- og kveldsvaktene slik at de er kvalifisert til å utføre industrivernet frem til redningsetatene kommer, sier Kristiansen.

– Snakk med nabobedriften

NSO ved serniorrådgiver Ole Bjørn Kaasa besøker Østfoldbedriften i Rygge kommune for å gi veiledning slik at Norsk Takstol AS kommer i gang med industrivernet raskt og med riktig metode. Kaasa viser hvordan en risikoanalyse kan gjøres.

– Målet med industrivernet er å gjøre de riktige grepene i den tiden det tar før redningsetatene kommer. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon anbefaler at industrivernet bør kunne være i gang senest innen tre minutter etter en hendelse har inntruffet, forklarer Kaasa.

Han oppfordrer ledelsen i Norsk Takstol AS til å arrangere øvelser fire ganger i året i begynnelsen, for deretter minst to ganger i året, vår og høst. Han anbefaler også å ta kontakt med nabobedriftene for å snakke med de hva slags uønskede ulykker de har funnet ut kan skje og hvordan de har forberedt seg.

– Ta gjerne kontakt med brannvesen og inviter dem til virksomheten. Vis dem rundt. Snakk med dem om hvordan dere kan forberede dere dersom brann skulle oppstå. Ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og si ifra at dere har øvelse og vil trene på å ringe dem. Det er viktig å samarbeide, kommunisere og øve. Det er mange industrivernpliktige virksomheter i Østfold. Det går an å ta kontakt med virksomheter med lignende produksjon og høre på deres erfaringer. Det kan være gull verdt, sier Kaasa.

Solbrække sier Norsk Takstol AS eies av Jatak og at han er ivrig etter å kontakte søsterbedrifter for å høre hvordan de organiserer industrivernplikten. Å lære av andres feil og suksesser er kostnads- og tidsbesparende.

Ønsker mal på risikoanalyse

Solbrække etterlyser en mal på risikoanalyse. Kaasa informerer at virksomhetene må selv finne ut av hvilke hendelser de frykter mest. Men han beroliger Solbrække og sier Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har gode eksempler på risikoanalyser for virksomheter med grunnleggende krav, altså lavere potensiale for alvorlige konsekvenser og de med behov for forsterket industrivern, altså høyere potensiale for alvorlige konsekvenser.

– Det kan være inspirerende å lese hvordan de store bedriftene gjør det som har et nærmest perfekt industrivern med et profesjonelt innsatspersonell, selv om det ikke er det nivået det skal legges på. Det er alltid noe man kan lære av andre, og det er bare å ringe å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål, oppfordrer han.

Kaasa avslutter med å si at han kommer tilbake om ett år og utfører tilsyn ved virksomheten og da gjelder det å ha øvd, ha dokumentasjon på øvelser med hvem som deltok, dato, hva som ble øvd på og ha det nødvendige utstyret og arbeidstøyet tilgjengelig dersom en uønsket hendelse finner sted.

– Dette skal vi greie. Vi er operative og praktiske folk her på huset og vant med fysisk arbeid, sier Solbrække.