Industrivernkonferansen 2018 – møteplassen for alle som er opptatt av beredskap!

Industrivernkonferansen 21. september 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Programmet for Industrivernkonferansen 2018 er klart.

Industrivernkonferansen arrangeres hvert år den første tirsdagen og onsdagen i desember. Konferansen tilrettelegges for ledende fagpersoner innen bered­skap og industri­vern. I 2018 holdes konferansen tirsdag 4. og onsdag 5. desember på Thon Hotell Arena i Lillestrøm.

Program

Tirsdag 4. desember 

Kl 09.00 – 10:00 Registrering

Kl 10.00 – 10.20 Åpning med aktuelle oppdateringer og noen ord om historien fra 1938 til 2018 (80 år) og utviklingen av industrivernet, Knut Oscar Gilje, direktør Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Kl 10.20 – 11.00 Nyheter og status fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – inkludert status med arbeidet på totalforsvarsprogrammet, Per Brekke, ass. direktør, DSB

Kl 11.00 – 11.40 Innledningsforedrag

Kl 11.40 – 11.55 Presentasjon av utstillerne – Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Kl 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl 13.00 – 16.40 Parallelle fagseksjoner med pauser til utstillingsbesøk

Fagseksjon 1

Førstehjelp/brann

Fagseksjon 2

Drift, organisering og planlegging av effektivt industrivern

Fagseksjon 3 Grunnleggende krav – hvordan lage et enkelt og effektivt industrivern
Kl 13.00-13.40 Større skader- hva er riktig førstehjelpsbehandling, Ulrika Eriksson, spesialsykepleier fra NKT Traume Vi har kø for å være med i beredskapen!

Eksempel på godt motivasjonsarbeid

Ulike tema belyses med eksempler fra virksomheter og NSO.
Kl 14.00-14.40 Brann i gjenvinningsanlegg – industrivernets innsats forhindret storbrann. Erfaringer fra innsatsen og hva vi har lært av hendelsen. Henrik A Moum, HMSK og LEAN Leder, Norsk Gjenvinning Fredrikstad Praktisk barrierestyring – slik bruker vi risikoanalyser i driften, GE Healthcare, Lindesnes risikovurderinger, organisering, varsling,
Workshop med muligheter for å stille spørsmål og dele erfaringer med krav om grunnleggende industrivern
Kl 15.00-15.40 Hva vet vi om helseskader som følge av røykeksponering – og hvordan kan vi forebygge skadene? Brannmenn mot kreft Slik gjør vi det – gode praktiske løsninger for industrivernet, Tine Tunga, Trondheim. Workshop fortsetter
Kl 16.00-16.40 Åpen post Taktikkhåndboka – hva kan industrivern lære av den –  planlegging og øvelser. Pensjonert brannsjef Guttorm Liebe Workshop fortsetter

Kl 16.40 – 18.00 Utstilling med muligheter for demo og minikurs i møterom

Kl 19.00 Sosialt med middag og underholdning

Onsdag 3. desember 

Kl 08.30 – 09.10  Brannsjef som brenner for industrivern! Brannsjef i Bømlo, Ove Halleraker

Kl 09.10 – 09.40 Effektiv varsling er første skritt mot en vellykket ulykkeshåndtering. Få varslingstips fra ekspertene: Hva forventer 110 og 113 av innringere ved hendelser? Lena Heimvik, Leder AMK, Helse Stavanger HF, Øyvind Hansen, avdelingsleder 110-sentralen, Rogaland Brann og Redning

Kl 09.40 – 10.00 Redningshåndboka er endelig ferdig! Nå får vi felles nasjonale rutiner og praksis for bedre samarbeid og samordning innen beredskapsarbeidet, John Halvorsen, leder i FORF.

Kl 10.00 – 10.40 Pause med utstillingsbesøk og utsjekk

Kl 10.40 – 11.10 Åpen post

Kl 11.10 – 11.40 Kroppen reagerer fysisk på hendelser. Hva skjer og hvorfor? Og hvordan bør dere følge opp de som blir berørt av hendelser? Magnus Esberg, psykolog

Kl 11.40 – 12.10 Sivilforsvaret – gode hjelpere for både nødetater og industri ved hendelser – samordningen i Aust-Agder gir gode resultater, Charlotte Øygarden Fone, Sivilforsvaret

Kl 12.10 – 12.45 Hvordan pressen kan være samarbeidspartner ved hendelser – med eksempel fra terroraksjonen ved In Amenas. Kjersti Løken Stavrum, tidligere generalsekretær i Norsk presseforbund og en representant fra Equinor

Kl 12.45 – 12.55 Avslutning – NSO

Kl 13.00 Lunsj

 

Utstilling

Tirsdag 4. desember 

Kl 09.00 – 18.00

Onsdag 5. desember 

Kl 08.00 – 11.00

Som i fjor er det mulig å sikre seg møterom mandag kveld for de som ønsker å arrangere nettverksmøter og lignende. NSO spanderer møterom på de første tre grupper som melder seg.

Deltakeravgift . 
To dager, per person: 4.700 kr.
En dag, per person: 2.900 kr.

Overnatting
Alt inkludert pakke: 3.195 kr.
Ekstra overnatting: 1.1965 kr.

Dagsbesøk
Lunsj og pausemat: 630 kr.
Fellesmiddag 4. desember: 1.120 kr.

Påmelding gjøres hos Hotellink (åpnes i nytt vindu)

En viktig møteplass
Industrivernkonferanse er den viktigste møteplassen for alle som jobber med industrivern – enten det er i en virksomhet med ganske liten og enkel beredskap eller i en virksomhet med mange forsterkninger og stor innsatsstyrke. Den er også svært relevant for alle som samarbeider med industrivernet, enten man jobber i nødetatene, i Sivilforsvaret eller med kommunens beredskap.

Tilrettelagt for virksomheter uten forsterkning
Programmet for årets Industrivernkonferanse begynner å ta form, og det er en glede å få ønske deltakere og utstillere velkommen til å registrere seg. Første dag vil som vanlig ha parallelle seksjoner for å favne over flere fagområder. Nytt i år er en egen bolk for «de små».

– Vi inviterer til en egen seksjon der alle med grunnleggende krav til industrivern kan få diskutere, spørre og dele erfaringer. Vi vil i denne seksjonen kombinere korte foredrag om relevante tema med diskusjoner blant deltakerne. Vi ser også for oss å få gode eksempler på hvor enkelt industrivern kan løses fra virksomheter uten altfor store risikoforhold, forteller Næringslivets sikkerhetsorganisasjons direktør Knut Oscar Gilje.

Faglig og sosialt
Som vanlig blir det festmiddag med underholdningsinnslag tirsdag kveld. Her treffes gamle kjente og ikke minst er det mulig å bli kjent med nye.

Onsdag har vi invitert både nødetater, eksperter og virksomheter til å dele tanker, erfaringer og sin kunnskap som kommer til nytte for alle som jobber med beredskap.

– Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ønsker å gi faglige påfyll og åpne for bedre samarbeid gjennom å invitere både selvsagte og kanskje ikke så selvsagte samarbeidspartnere. Programmet har en bredde vi håper vil treffe bra, sier Gilje.

Spennende utstillere
Utstillingen er åpen tirsdag og onsdag med mulighet til å rigge fra mandag kveld. I fjor ble det plassen vi har til rådighet fort utsolgt, så vi oppfordrer utstillerne til å bestille standplass raskt. Som i fjor blir det mulig å arrangere demonstrasjoner/møter i egne møterom på ettermiddagen tirsdag.

Vel møtt til lærerike dager på Lillestrøm!