Sett tydelige mål

Industrivernkonferansen 5. oktober 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Du må forstå hva som er viktig ved enhver innsats. Pensjonert brannsjef Guttorm Liebe oppfordrer til å jobbe med å sette krystallklare mål.

Foto: Per Eirik Hekkelstrand

– Hva vil du oppnå? Spørsmålet må dere stille og besvare før dere setter i gang med en innsats. Det gjelder enten du er industrivernleder, innsatsleder eller brannsjef, sier tidligere brannsjef Guttorm Liebe i Skien kommune.

Mål og fremgangsmåter kan oppfattes ulikt. Derfor må de både formuleres og formidles før man går i felten.

– Dersom et bygg brenner er det ikke sikkert at målet er å slukke brannen. Målet kan være å hindre at brannen sprer seg. Da kan det være riktig å la bygget som brenner bare brenne, for det viktigste er å hindre spredning. Innsatsen må settes inn andre steder. Dersom ikke alle har fått med seg hva innsatsen går ut på, misbrukes ressurser, og det kan få alvorlige konsekvenser, understreker Liebe.

Huskelister

Han mener huskelister er gode verktøy å ha med seg i industrivernet og i brannredning, for å prioritere hva som må gjøres. Dessuten må det øves. Skal et lag fungere må medlemmene trene sammen og evaluere sammen.

– I Sverige og Danmark har de lenge hatt huskelister som vi har adoptert til i Norge. Nå har vi nok en gang lånt fra dem. Den såkalte syvtrinnsmodellen, oversatt til norsk av Norges brannskole og Norsk brannvernforening. De er meget gode og jeg oppfordrer industrivernet og andre redningsetater til å bruke disse, sier Liebe.

Les ulykken og gjør en risikovurdering: Hva har skjedd, hva skjer og hva kommer til å skje?

  1. Les hendelsen og gjør en risikovurdering
  2. Finn mulige tiltak: Hvor og hvordan kan ulykkesforløpet brytes?
  3. Beslutt Målet med innsatsen (MMI) og Taktisk plan (TP): Hva skal vi oppnå og hvordan kommer vi oss dit?
  4. Organiser skadestedet og velg KO (kommandoplass): Klargjør oppgaver og ansvar på skadestedet. Hvor utøver du ledelser fra?
  5. Etabler effektiv kommunikasjon og samvirke: Ta kontroll over informasjonskanalene. Knytt til deg de samvirkepersonene som du trenger for å kun ne nå MMI
  6. Planlegg for utholdenhet: Vær sikker på at den taktiske planen kan gjennomføres hele veien.
  7. Følg opp resultatet: Får vi riktig effekt? Trenger noe å korrigeres?

Syvtrinnsmodellen er å finne i boken Taktikkboken – en håndbok i systematisk ledelse av slokkeinnsatser mot bygningsbranner utgitt av Norsk brannvernforening i 2017. Liebe har bidratt i boken med kvalitetssikring og terminologi.

Liebe blir å treffe på Industrivernkonferansen som arrangeres av NSO på Lillestrøm tirsdag 4. og onsdag 5. desember. Han vil drøfte grundig de gode rutiner et industrivern bør lage seg.