Reduser farene med enkle tiltak

Industrivernkonferansen 11. oktober 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Forsyningssjef Torgrim Woll mener mye godt HMS-arbeid kan gjøres med enkle tiltak

Foto: Solberg & Hansen

Forsyningssjef Torgrim Woll mener mye godt HMS-arbeid kan gjøres med enkle tiltak og det er summen av alle disse tiltakene som reduserer risiko og konsekvens i egen virksomhet.

– Noe så enkelt som å sørge for god belysning i arbeidslokale slik at det ikke er noen mørke kroker å jobbe i samt holde arbeidsplassene ryddige er gode HMS-tiltak. Mye av vårt HMS-fokus ligger på å redusere klem- og fallskader i lager og produksjon og vi har jobbet mye for å ta bort farlige soner gjennom ombygginger og endring av rutiner, sier forsyningssjef Torgrim Woll i kaffebrenneriet Solberg & Hansen.

Deltar på Industrivernkonferansen for første gang

Videre sier han at det er viktig å ta vare på ryggen til ansatte ved at de jobber i riktig høyde og med riktig teknikk, når noe skal løftes eller legges på plass.

– Kaffebransjen er bygget rundt 60 kg tunge kaffesekker fra produsentland og dette gir derfor en del logistikk utfordringer. Dette gjør at vi er opptatt av å sette opp effektive rutiner for råvarehåndteringen hvor sikkerhet er i høysete, uttaler Woll.

Virksomheten kjøper kaffe fra om lag 20 land i verden og får 200 lotter i året inn til brenneriet. Woll er også ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet og opptatt av å lage en god arbeidsplass og minske sjansen for skader. Han har meldt seg på industrivernkonferansen for første gang og er nummer 50 i rekken av påmeldte.

– Det er viktig å skape en åpenhetskultur der alle ansatte er flinke til å si ifra om de mener noe ikke er helt sin på plass. Da må vi undersøke og finne ut om det er noe vi må gjøre noe med, forklarer Woll.

– Viktig å lære av hverandre

Det er gasstanken på åtte kubikk med propan som bekymrer Woll dersom det skulle noe med den. Men han føler seg godt skodd med årlig revisjon, gassdetektorer og magnetventiler som stenger ned anlegget ved lekkasje. Aller mest frykter han strømbrudd. Han forklarer at når kaffen brennes, på opptil 210 grader, ligger den i store tromler. Trommelen må være i bevegelse hele tiden. Dersom strømmen går, vil trommelen stanse. Den glovarme kaffen blir liggende i en haug og det kan føre til overoppheting og brann. Manuelle sveiver er installert som må dreies for hånd for å sørge for å få bevegelse i kaffen slik at den kjøles ned. Virksomheten har ikke hatt en brann siden 2006 og forsyningssjefen har som mål å unngå det i fremtiden.

– Det er viktig å lære av hva som har gått galt samt andres erfaringer. I tillegg ha en forståelse av at risiko og konsekvens reduseres gjennom stein på stein med større og mindre tiltak. Hvordan reduserer andre bedrifter risiko, altså sannsynlighet og konsekvens? Jeg skal på Industrivernkonferansen for å høre hvordan andre virksomheter organiserer industrivernet og få med de nyeste reglene. Jeg vil gjerne treffe andre i næringsmiddelindustrien og høre hvordan de aktivt arbeider med risikoanalyser, sier Woll.

Woll har opplyser at bedriften har gjennomført nærmere større og mindre 40 HMS tiltak de siste fire årene. Han reiser til Industrivernkonferansen sammen med industrivernleder fordi det er viktig å ha en å diskutere tiltak med.

– Det er bra å være et team. Da kan vi lettere lage øvelser sammen, sier Woll.