– Industrivernet er støttestyrken til det kommunale brannvesenet

Industrivernkonferansen 23. oktober 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Willy Amundsen fra Kongsberg Teknologipark er nummer 100 som har meldt seg på Industrivernkonferansen.

Willy Amundsen er leder for sikkerhet og kundeservice i Kongsberg Teknologipark med ansvar for beredskap og security. Han er nummer 100 som har meldt seg på Industrivernkonferansen.

– Det har blitt en årlig tradisjon å melde seg på Næringslivets sikkerhetsorganisasjons konferanse. Konferansen er en flott arena for å treffe likesinnede fra andre virksomheter, parker og baser. Innleggene under konferansene holder oss oppdatert på mye av det som skjer i beredskap- og redningsfamilien. Det er også helt klart inspirerende å høre om erfaringer etter reelle hendelser hvor industrivernet har vært i innsats. Det gir mening i å drive med beredskapsarbeid, sier Amundsen.

Etterspør flere kvinner

Han har hatt et stort ansvar helt siden 1984 da han begynte som heltidsansatt brannvernleder i industrivernet ved Kongsberg Våpenfabrikk. I 1987 ble området omdøpt til Kongsberg Næringspark og i dag heter det Kongsberg Teknologipark. Til sammen arbeider det mer enn 5200 personer innenfor teknologiparkene som nå også omfatter teknologiparken Arsenalet.

– Det er viktig å ha en god forankring og aksept hos ledelsen i virksomhetene når man driver beredskapsarbeid. Jeg har ventelister på ansatte som vil være med i industrivernet. Det er veldig moro at så mange vil være med i denne frivillige ordningen, understreker Amundsen.

Han etterspør flere kvinner med i industrivernet. Nå er to av et mannskap på 28 kvinner. Amundsen forklarer at miljøet blir langt bedre når begge kjønn er representert. Han har tidligere hatt kvinnelige røykdykkere med i industrivernet, men de fysiske kravene er tøffe. Erfaringsvis er det armstyrkekravet kvinner sliter med, ikke utholdenhet.

– Kvinnelige røykdykkere forholder seg ofte svært rolig i pressede situasjoner, sier Amundsen.

Bistod brannvesenet under brann

Industrivernet har utviklet seg mye i løpet av årene, eksempelvis nå organisert i vaktlag som bistår ved hendelser mot tidligere grupperinger i brann, sanitet, orden.

– Bedriftene som bidrar til vårt felles industrivern ser veldig positivt på at vi også kan bistå eget lokalsamfunn. Det kommunale brannvesenet inngikk for mange år tilbake en skriftlig avtale med oss om bistand som støttestyrke på dagtid virkedager, men vi bistår utover dette når de spør oss om hjelp. Natt til julaften i 2017 bistod vi brannvesenet under storbrannen i et bo- og behandlingssenter. Dette viste seg dessverre å være en dødsbrann. Vi erfarer og lærer mye av å være med på branner eksternt. I sommer ønsket brannvesenet bistand til å slukke skogbrannene som herjet i kommunen. Vi bistod under tre av brannene. Skogbranner er ressurskrevende og går ofte over lang tid. Da er det ekstra viktig at vi sørger for at personellet får tilstrekkelig hviletid og ikke kommer tilbake på arbeid slitne og trette for så at ulykker skjer hos oss, forklarer Amundsen.

Han informerer at brannvesenet, ambulansepersonell og industrivernet øver sammen veldig ofte, og har et meget godt samarbeid med det kommunale brannvesenet og ambulansetjenesten på Kongsberg.

Han er sikker på at industrivernet bare vil bli viktigere i fremtiden.

– Virksomheter må ha nødvendig beredskap til å ta restrisikoen etter at nødvendig forebyggende arbeid er gjort, oppfordrer Amundsen.