Beredskapsressurs i lokalsamfunnet

Industrivernkonferansen 2. november 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernkonferansen 2018 viser frem at industrivernet er en ressurs både på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet.

– Industrivernet inngår i totalforsvarsprogrammet. Industrivernet samarbeider med redningsetatene, brannvesenet, politiet og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Nye trusler som datakriminalitet har kommet til de senere år, sier direktør Knut Oscar Gilje i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

På programmet er blant annet Jan Tore Svingen og Robert Corell fra Oslo Brann- og Redningsetat og tv- kjendiser fra TV2 serien Oslo Brenner. Kjersti Løken Stavrum, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, nå administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Lena Heimvik, Leder AMK Helse Stavanger HF og Jon Halvorsen prosjektkoordinator for Håndbok for redningstjenesten er også noen av navnene som står på talerlisten. I tillegg er det 20 utstillere som presenterer det som er nytt innen produkter og tjenester.

– Det er helt avgjørende for virksomheter i det ganske land å ha et godt industrivern. Det gjelder å kunne utføre livreddende førstehjelp før redningsetatene kommer på plass. Det er viktig at industrivernet legger til rette på en smidig måte som mulig, understreker Gilje.

Se komplett program Industrivernkonferansen 2018