Øv på overlevelse

Industrivernkonferansen 14. november 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Øv på realistiske scenarioer og hold kunnskaper og ferdigheter vedlike, oppfordrer akuttsykepleier og universitetslektor Ulrika Eriksson.

Hvor ofte øver din bedrift på overlevelse? Øv på realistiske scenarioer og hold kunnskaper og ferdigheter vedlike. Akuttsykepleier og universitetslektor Ulrika Eriksson snakket om dette på Industrivernkonferansen 2018.

– Det er ekstremt viktig å øve. De som skårer mål på Lerkendal øver hver eneste dag. Øving har kjempestor betydning for hvordan vi håndterer uønskede hendelser. Det må prioriteres. Det er et samfunnsansvar å få arbeidstakere tilbake i jobb og sørge for at de får livskvaliteten tilbake. Er det noe vi trenger i AS Norge er det å ha folk i jobb, sier Ulrika Eriksson akuttsykepleier og universitetslektor ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Må vedlikeholdes

Eriksson har i mange år jobbet med traumer. I følge Store medisinske leksikon defineres traumer som: Traume, fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra. Eriksson forklarer at traumer betyr at kroppen din utsettes for en energi større enn det kroppen din tåler. Traumer kan oppstå ved store trafikkulykker, men også mindre ulykker på arbeidsplassen, i hjemmet og gjennom sportsaktiviteter.

Hun mener at en ulykke i industrien, er enn ulykke for mye. Derfor er det viktig at virksomheter har prosedyrer for å ivareta sysselsatte. Industrivernet er derfor av stor betydning, understreker hun.

Hun sier industrivernet må ha rutiner for hva de gjør om en kollega blir påkjørt av en truck, får kjemikalier over eller kommer i klem. Øver vi én gang betyr det ikke at vi er utlært, vi må vedlikeholde alt vi lærer.

– Det er stort fokus på hjertestans og det er selvsagt viktig. Folk flest har forstått at det står om minutter. Det gjør det ellers og. Hvert minutt teller. Da gjelder det å kjenne rutinene slik at du kan hjelpe kollegaen din, oppfordrer Eriksson.

Ha innøvde rutiner

Hun minner om at det ikke er snakk om en uønsket hendelse skjer, men når det skjer. Derfor gjelder det å ha rutiner som er så innøvd at vi føler oss trygge på hva vi skal gjøre.

– Når vi står midt oppi en krise, blir det i seg selv et stressmoment. Klem- og kjemikalieskader kan være visuelt dramatiske. En knust fot og en brannskade kan også se veldig stygge ut. Lukter, og hvordan ting ser ut, påvirker oss og gjør noe med hvordan vi reagerer. Vi må håndtere stresset rundt sanse- og lukteinntrykk vi ikke ser til daglig, forklarer Eriksson.

Hun anbefaler industrivernet å øve på de minuttene de er alene før nødetatene kommer.

– Sett av penger og tid til å øve. Øv på det som kan skje. Lag rutiner for å hjelpe, snakk om det og evaluer. Repeter. Husk at selv om du overlever en uønsket hendelse, kan du likevel være preget. Vi må ta vare på hverandre. Vi trenger hverandre, sier Eriksson.