– Kommuner må bli kjent med industrivernet sitt

Industrivernkonferansen 4. desember 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

– Kommuner må bli kjent med industrivernet i lokalområdet. Industrien utgjør en viktig ressurs og en risiko, sier Per Brekke, assisterende direktør i DSB.

– Kommuner må bli kjent med industrivernet i lokalområdet. Industrien utgjør en viktig ressurs og en risiko, sier Per Brekke, assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brekke holdt et foredrag på Industrivernkonferansen 2018.

Kommuner i det ganske land må utføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps årlige kommuneundersøkelse viser at industrien er en ukjent potensiell risiko, men også en ukjent hjelper. Kommuner må bli kjent med industrivernet i området som en viktig ressurs i uforutsette hendelser.

– Skjer det en ulykke i kommune, for eksempel en skogbrann, er det greit for det lokale brannvesenet å vite hvem som kan bistå. De fleste brannvesen i Norge er deltidsbrannvesen, som består av dedikerte mennesker som med fordel vil kunne støtte seg til industrivernet, uttaler Brekke.

Han understreker at kommunene har derfor en stor jobb å gjøre når det gjelder å kartlegge ressursene de har til rådighet. Han oppfordrer industrivern og kommunale brannvesen til å opprette kontakt med hverandre og øve sammen.