Industrivernet fikk det travelt på Equinor Mongstad

Glimt fra bedriftene, Innsatser 11. desember 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernleder ved Equinor Mongstad forteller at industrivernet gjorde en god jobb da de ble varslet om en lekkasje 10. desember.

Industrivernleder Harald M. Skårnes ved Equinor Mongstad forteller at industrivernet gjorde en god jobb da de ble varslet om lekkasjen.

Industrivernet fikk melding om en LPG-lekkasje (liquefied petroleum gas) ved anlegget inne på raffineriet mandag morgen, 10. desember.

– Industrivernet, beredskapsledelse og innsatslag satte fokus på varsling, bekjempelse og evakuering i henhold til beredskapsplan. Evakueringsalarmen for anlegget ble aktivert og varsel til nødetater gitt. Samtidig varsles og settes Equinors egne 2. og 3.linje-beredskap. Evakuering av ansatte og leverandører som ikke har beredskapsroller startet umiddelbart ved å aktivere evakueringsalarm, forklarer Skårnes.

Han informerer at nødnettsamband mellom industrivern og nødetater ble raskt opprettet, samtidig fikk en meldt ut behov for assistanse. Han berømmer brann, helse og politi for å komme raskt til stedet.

– Samarbeidet mellom industrivernet ved Equinor Mongstad og nødetater fungerte godt. Det er alltid en god trygghet og ekstra sikkerhet å vite at øvelsene vi har sammen kommer til nytte når en reell hendelse oppstår, sier Skårnes.

Han legger til at mannskapene har blitt debriefet etter hendelsen.

Industrivernet på Equinor Mongstad består av 19 personer på hvert av de seks skiftene. Anlegget har også en beredskapsavtale med Lindås, Meland og Moland brannvern, samt Austrheim brannvern.

– Når det gjelder innsatsen industrivernet utførte er denne betydelig. Vi er først på stedet og utøver førstelinjeberedskap, deretter med støtte fra eksternt beredskapspersonell. Det er viktig for Mongstad at vi har begge deler tilgjengelig i slike situasjoner. Utover førstelinjeberedskap blir også andre og tredje linje beredskap mønstret på Mongstad og i Stavanger i slike situasjoner som den vi hadde, for strategisk støtte for industrivern, beredskap og Mongstad organisasjonen, sier Benedikte Fanebust Søreide Team Leder Communications i Equinor ASA.