Vil samarbeide tettere

Glimt fra bedriftene 11. desember 2018 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

På Askøy utenfor Bergen har de industrivernpliktige virksomhetene dannet et nettverk med halvårlige møter.

Bildetekst: Fra venstre: Kristoffer Landøy underbrannmester, Bård Sveinung Sivertsen branningeniør, Stig Juvik brannmester, Joachim Jakobsen brannkonstabel og Per Christian Gustavsen brannkonstabel i Askøy brann og redning, Frode Stensrud i Viknes Båt og service, Karl Frode Karlsen og John Willy Eide i OneSubSea, Richard Sivertsen i Isbjørn Is AS, Iwona Bochenska i NOBI Askøy AS, Bjarte Kenneth Eide i Karsten Moholt, Jostein Frøynes i One Subsea, Tommy Olfsen og Endre Skiftesvik i Trigger Jobb AS og helt til høyre Frank Hotle i Karsten Moholt AS. 

Foto: Harald J. Bergmann/NSO

Nettverk gir fin anledning til å møtes for å diskutere utfordringer og løsninger.

På Askøy utenfor Bergen har de industrivernpliktige virksomhetene dannet et nettverk med halvårlige møter. Møtene brukes til å dele erfaringer og ta opp problemer de står overfor når det gjelder beredskapen.

På novembermøtet ble nettverket invitert til Askøy Brann og Redning for en gjennomgang av hvordan de er organisert og hva brannvesenet forventer av bedriftene. Det ble også en omvisning på brannstasjonen og et møte med vaktlaget.

Hver av bedriftene presenterte en kortversjon av hvilke farer og problemer de står overfor. Leder for avdeling beredskap, Sveinung Sivertsen, varslet at brannvesenet ville kontakte virksomhetene for å få oppdatert sine objektplaner, og han utfordret dem til å invitere brannvesenet til felles øvelser.

Bedriftene Karsten Moholt AS, NOBI Askøy, Isbjørn Is, Trigger Jobb, OneSubsea og Viknes Båt & Service var tilstede på nettverksmøtet med 11 deltakere, mens Askøy Brann og Redning mønstret seks av sine.

I mai 2019 skal Viknes Båt og Service invitere nettverket. I november er Isbjørn-Is vertskap.