Industrivernleder skapte kaos

Glimt fra bedriftene, Øvelser 17. desember 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernleder Harald Brenna i Nortura Målselv sprang skrikende inn i røyken for å redde en kollega. Heldigvis var det en øvelse.

ØVDE PÅ BRANN: Fra venstre; røykdykkere Eddie Faljord og Thomas Bakken.
Foto: Nortura

Industrivernleder Harald Brenna i Nortura Målselv sprang skrikende inn i røyken for å redde en kollega. Røykdykker Eddie Faljord la Brenna i bakken da han forsøkte å trekke ham videre inn i det røykfylte ullageret.

Industrivernleder Brenna skrek og brukte all sin fysiske styrke til å dra med seg røykdykker Faljord på å redde ut en kollega. Faljord måtte få assistanse av røykdykker Thomas Bakken på å holde nede og og få roet Brenna.

– Røykdykkerne sa til meg at nå fikk jeg oppføre meg ordentlig. De fikk meg ut av det røykfylte lokalet. Saniteten behandlet meg for sjokkskader, forteller Brenna.

Skapte kaos

Røykdykkerne gikk inn igjen i det store bygget, på 300-400 kvadratmeter, som er ullageret. De reddet ut en markør og en dukke. Dette var altså bare en øvelse. Men industrivernleder Brenna valgte å gjøre det veldig annerledes denne gang.

– Istedenfor at jeg stod rolig som industrivernleder og innsatsleder løp jeg denne gang rett inn i lokalet, skrikende. Skal si industrivernet ble overrasket. Det hadde ingen regnet med. Men jeg har vært på Industrivernkonferansen til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon nå i mange år og har fått med meg flere foredrag som går nettopp på det når en uønsket hendelse inntreffer, skjer ofte det utenkelige. Det er noe som hender med oss mennesker når de vi jobber med, side om side gjennom mange år, er i fare. Slikt må vi øve på, oppfordrer Brenna.

Brenna utløste alarmen klokken 08:00. De 140 ansatte ble raskt evakuert til en samlingsplass. Industrivernet, som teller 24 personer, samlet seg og fikk på seg nødvendig bekledning og utstyr og satte i gang med innsatsen da det viste seg at to personer ikke var gjort rede for på samlingsplass. Fagleder brann og sanitet var raskt i gang med å organisere innsatsen.

Ingen forventet det

Brenna forteller at industrivernet hadde en debriefing etterpå. Det kom frem at det hadde vært uvant at innsatsleder sprang inn på skadestedet.

– Jeg visste jo hvor markøren og dukken jeg hadde lagt ut lå. Jeg sprang inn i nærheten av disse. Jeg fikk høre at ingen hadde regnet med at dette skulle skje. Det hadde blitt et stort uromoment at det var meg de plutselig måtte berge. Men slik er det. Man vet aldri hva som skjer med oss mennesker når vi opplever slikt, forklarer Brenna.

Han legger til at han fortsatte å skrike også da han kom ut mellom røykdykkerne Faljord og Bakken for å gi sanitet noe å bryne seg på.

Han er allerede i gang med å forberede neste øvelse og kan ikke love at den går som alle tror.