45 år i industrivernet

Hedersdiplom 21. desember 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Lars Lillesand ved Kværners verft i Verdal feirer 45 år i industrivernets tjeneste.

Bildetekst: HMS-leder Arve Kleppe overrekker NSOs hedersdiplomet til Lars Lillesand.

Lars Lillesand ved Kværners verft i Verdal feirer 45 år i industrivernets tjeneste. Han får skryt for alltid å ha vært åpen for å ta i bruk ny teknologi.

– Industrivernet har betydd mye for meg. Det har vært meget lærerikt. Jeg har vært i saniteten hele tiden. Jeg har hjulpet mange, forteller Lillesand som arbeider med dimensjonsmåling.

Han begynte i industrivernet i 1973. Han trekker frem samarbeidet med brannvesenet som den viktigste utviklingen. Industrivernet ved verftet i Verdal har egen brannbil og øver flere ganger i året.

Sikkerhet på egen arbeidsplass er viktig. Gjennom årene har vi fått mye nytt utstyr som har lettet jobben, forklarer Lillesand.

Han har vært i saniteten helt siden starten. I 2019 takker han for seg da han går av med pensjon.

– Jeg oppfordrer mine kollegaer og alle andre i industrivernet til å fortsette det gode arbeidet. Stå på. Vær engasjert. Sikkerhet betyr alt, understreker Lillesand.

Industrivernleder Richard Gyran sier følgende om Lillesand:

– Han er raskt på plass og tar lederskap når det er nødvendig, både innen brann og sanitet. Han er faglig dyktig, ivrig på å lære nytt, og kommer med gode innspill til forbedringer. Lillesand er også god til å lære bort til sine kollegaer, spesielt nye i industrivernet. Han gir konstruktive tilbakemeldinger etter øvelser og innsats, og er en kapasitet for ledelsen i industrivernet – rett og slett en mann å stole på.

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og mannskap i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.
  • Er det noen ved din virksomhet som fortjener NSOs hedersdiplom? Send oss en epost: post@nso.no