Tar av seg hatten for de som påtar seg verv

Nytt fra NSO 13. mars 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Styrelederen i NSO har dyp respekt for de som frivillig stiller opp for å trygge arbeidsplassen sin.

Konstituert visekonsernsjef i Nortura, Lisbeth Svendsen, er ny styreleder i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Hun har dyp respekt for de som frivillig stiller opp for å trygge arbeidsplassen sin, og bidrar til totalforsvaret av Norge.

– Det finnes ikke noe verre enn å miste en medarbeider. En ung mann på 32 år døde i 2014. Han jobbet i produksjonen. Jeg bærer tapet med meg. Daglig. En kvinnelig medarbeider ble utsatt for en klemulykke noen år tidligere. Hun kom aldri tilbake på jobb. Jeg hadde ansvaret for begge hendelsene. Jeg kan tåle dårlige resultater og dårlige omtaler av et produkt, men ikke å miste kollegaer, sier Svendsen.

Hun har lært at å være leder, uansett nivå, er å ta helse-, miljø- og sikkerhet på det aller største alvor.

– Jeg lærte at det vi trodde var det «umulige» kan inntreffe. Derfor ble viktigheten av involverende og grundige risikovurderinger med praktisk tilnærming ytterligere forsterket, understreker Svendsen.

Hun bruker sine erfaringer som motivasjon for å være med og redusere risikoen for uønskede hendelser i norske virksomheter.

– Ledere og medarbeidere er glad i bedriftene sine. De ønsker trygge og gode arbeidsplasser. Vi må løpende ha «risikoblikket på» for å avdekke kritiske forhold i hverdagen på jobb. Hvordan gjøres arbeidsoppgavene? Bør ting gjøres annerledes? Kan vi lære av andre bedrifter? Hva er den beste måten å gjøre ting på? Vi må rette et kritisk blikk innad og utad i bedriften vår og aktivt arbeide med å risikovurdere og forebygge. En åpenhetskultur der det er rom for å si ifra er grunnleggende, oppfordrer Svendsen.

Vil ha oversikt

Hun har i dag et ansvar for 23 fabrikker i Nortura-konsernet, og har hatt samme arbeidsplassen i 30 år. Hver gang hun besøker en av Nortura-bedriftene, prøver hun å få et overblikk over hvem som leder industrivernet, hilse på dem, se på utstyret, høre når de sist øvde og hvordan det gikk og når neste øvelse er.

– Vi kan ikke bli gode uten å øve. Øvelse gjør mester, understreker Svendsen.

Hun mener NSO er en godt skjult hemmelighet for mange. Hun ønsker at det knyttes enda sterkere bånd fra organisasjonen til Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Næringslivets hovedorganisasjon.

– Etter 22. juli ble det et økt fokus på totalforsvaret av Norge. De fleste antok at dette var en kapasitet vi måtte bygge opp fra bunnen av. De fleste var ikke klar over at tilgjengelige ressurser var i lokalmiljøet. Industrivernet består av tusenvis av frivillige mennesker fra nord, til sør, by og land, som er trent på å drive førstehjelpsinnsats til nødetatene kommer. Et velfungerende industrivern utgjør en trygghet. Noen virksomheter holder til på øyer, og nødetatene har en responstid på minst en time før de er der. Industrivernet er trent på å takle dette ansvaret. Dette er helt unikt i verden. Industrivernet er norsk dugnadsinnsats på sitt beste, mener Svendsen.

– Lederne bør legge til rette før øvelser

Hun beundrer industrivernet som har så mange ildsjeler som står på år etter år. Selv har hun vokst opp på gård med griseproduksjon, og driver i dag med korn sammen med mannen. Hun er vant med arbeid utover vanlig arbeidstid. Men hun er klar over at arbeid utover normert arbeidstid kan slite på de som frivillig stiller opp.

– Ledere bør, i den grad det er mulig, legge til rette for å la flere øvelser foregå i arbeidstiden. Hva med å bruke de to siste arbeidstimene innimellom til å øve? Det er viktig å ikke ramme produksjonen mer enn nødvendig, men det er også stor verdi at hele virksomheten involveres og trener fra tid til annen, anbefaler Svendsen.

Hennes mål for 2019 er å delta i minst én øvelse sammen med Norturas industrivern. Hun oppfordrer ledere til å delta i en øvelse sammen med industrivernet for bedre å forstå hvordan uønskede hendelser håndteres. Hun mener ledere bør blir flinkere til å synliggjøre og takke industrivernet for innsatsen de legger ned.

– Vi må kjenne til de farer som kan sette produksjonen ut av spill. Vi må øve på å takle disse, og hvis uønskede hendelser skulle skje, må vi tilbake til det normale på en effektiv og god måte, sier Svendsen. Hun mener Næringslivets sikkerhetsorganisasjon må ha bredden som kreves for å gå inn og drive tilsyn med de mer enn 1000 virksomhetene den har ansvar for i dag, samt fleksibilitet til å fange opp behovet til nye industrier.

– Ikke skummelt med tilsyn fra NSO

Hun mener organisasjonen ved tilsyn skal avdekke det som ikke er bra. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er som friske nye øyne å regne som går inn i en virksomhet og ser hva som kan bli bedre. Hun vil at norske virksomheter skal oppfatte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som en part som ønsker det samme som dem.

– NSO har en viktig rolle som samfunnsaktør. Den skal være industriens sparringspartner. NSO skal lære oss til å oppdage farer, forebygge, være gode når det gjelder, og evaluere slik at vi blir bedre. For noen kan det virke skummelt når NSO kommer på tilsyn. Det er det ikke. Det er ekstremt viktig å si at ting ikke er i orden. Det kan redde medarbeideren din og kollegaen din. Det kan sikre arbeidsplassen din. NSO bidrar til robuste virksomheter, avslutter Svendsen og gleder seg til arbeidet.