Ikke kast batterier i restavfallet

Nyheter 26. mars 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Viktig med rett håndtering av brukte batterier

Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer med at brukte batterier feilaktig kastes i restavfallet. Dette gir stor, og unødvendig, brannrisiko i hele returstrømmen for brukte batterier – i avfallsbeholdere, på utsalgssteder der brukte batterier kan leveres inn, under avfallstransport og på gjenvinningsanleggene. I tillegg inneholder brukte batterier verdifulle metaller som kan gjenvinnes til nye metaller. I Norge har vi gode innsamlingsordninger og egne retursystemer for brukte batterier. Disse systemene er etablert for å sørge for både trygg håndtering og effektiv gjenvinning av batteriene.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppstår det over 40 branner i avfalls- og gjenvinningsanlegg hvert år. En stor andel av brannene skyldes feilaktig håndtering av brukte batterier. Flere hovedorganisasjoner, landsforeninger og bransjeorganisasjoner har derfor gått sammen å spre informasjon til forbrukere og næringsliv for å bidra til at brukte batterier håndteres på en riktig måte.

Våre råd er:

 • Ikke kast brukte batterier i restavfallet.
 • Unngå å samle opp for store mengder batterier.
 • Forbrukere bør sørge for regelmessig levering til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket.
 • Alle virksomheter bør sørge for gode oppsamlingssystemer, og at brukte batterier hentes jevnlig.

Vi oppfordrer til at alle har gode systemer og rutiner for oppbevaring og innsamling av brukte batterier og alle andre avfallsfraksjoner. Dette er bra for miljøet og gjør gjenvinningsbransjens jobb tryggere.

Følgende organisasjoner står bak dette informasjonsskrivet:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Norsk Industri
 • KS Bedrift
 • Norsk Returmetallforening
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Norsk forening for farlig avfall
 • Avfall Norge
 • Dagligvarehandelens Miljøforum