Samler beredskaps-Norge

Arrangementer 5. april 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

NSO orienterer om endringer i forskrift om industrivern på Brann- og redningsmessen 2019.

Foto: Raufoss Brann og Redning

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) orienterer om endringer i forskrift om industrivern på Brann- og redningsmessen i Gjøvik Olympiske Fjellhall 24. mai. Mer enn 50 utstillere viser frem det siste nye på redningsfronten og en rekke fagpersoner fra direktorat, fylke, brann og helse står på scenen.

Endringer i forskrift om industrivern har vært på høring. Høringsuttalelsene er vurdert og konkludert. Revidert forskrift antas å bli fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i april eller muligens mai og med ikrafttredelse 1. januar 2020. Knut Oscar Gilje, direktør i NSO, ser frem til å delta på messen og treffe redningstjenesten og informere om det siste nye innen industrivern.

– Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ønsker å følge avfalls- og gjenvinningsbransjen tettere, og har derfor foreslått endringer som gjør at flere i bransjen må etablere egenberedskap – industrivern. Vi oppfordrer alltid industrien til å ha god kontakt med lokale nød- og beredskapsetater, og NSO vil derfor bruke denne anledningen til å oppdatere brann- og redningsvesen over hele Norge. Det blir også forskriftsendringer som sikrer at de store lagerbyggene rundt om i landet skal etablere industrivern, sier Gilje.

Trenger industrivernet

Det er Oppland Brannbefalslag som inviterer til Brann- og redningsmessen i den enorme fjellhallen i to dager, fredag 24. – lørdag 25. mai i forbindelse med generalforsamlingen i Norges brannbefalslandsforbund. Målet er å vise frem bredden og tverrfaglig samarbeid i den norske beredskapen.

– De fleste innen redningstjenesten er representert. Det blir workshops, praktiske demoer, miniseminarer med alt innen brann, redning, akuttmedisin, vannredning, redningsdykking og urbanredning, sier Svein Victor Yttervik, nestleder i Oppland Brannbefalslag.

Han understreker at det er viktig at industrivernet er representert på messen og at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon informerer om nyheter innen nye vester og nye virksomheter som inkluderes av forskrift om industrivern.

– Vi er helt avhengig av jobben som industrivernet gjør før nødetatene kommer på plass. Brann, helse og politi trenger også industrivernet når vi gjør vår del av arbeidet. Vi trenger kjentmenn, og den spesifikke kompetansen om nettopp bedriften vi må rykke ut til. Kort og godt, vi trenger hverandre og må derfor jobbe tverrfaglig. Når det skjer noe står vi i det alle sammen, understreker Yttervik.

Ta og kjenn på utstyret

Yttervik sier at de jobber med programmet og at foredragsholderne og workshopene blir offentliggjort fortløpende så fort de er klare.

– Det blir et variert program og utstillere for alle som har interesse for samfunnssikkerhet. Det blir deltakere fra frivillige organisasjoner, brann, helse, digitale løsninger og redning. Det blir en messe der man kan prøve og kjenne på produktene for å ta stilling til om dette er noe vi trenger. Det blir brannbiler, lys og varme, vester, klatreutstyr, dykkerutstyr, bårer, telt og tau med mer. Messen er gratis for alle dagsbesøkende, sier Yttervik.