Slik varsler du

Fagstoff 16. april 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

– Jeg vil ikke at folk skal ha angst for å ringe 113.

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger HF

Trekk pusten, ta et steg tilbake, gi en rolig fremstilling over hva som har skjedd, vær tydelig når du kommuniserer og lytt. 113 gir oppskriften på god varsling.

– Jeg vil ikke at folk skal ha angst for å ringe. Jeg vil senke terskelen for at folk skal ringe. Folk tror vi bare er en nødmeldesentral som skal kontaktes når det er ordentlig ille. Men på 113 har vi masse fagfolk som kan hjelpe deg. Du trenger ikke å ha alle svarene. Kontakt oss. Søk hjelpen vår. Vi kan gi råd og veiledning og kan bidra med å skaffe rett hjelp, til rett plass og tid. Vi gjør en vurdering om ambulanse, legevakt og luftambulanse skal settes inn, og vi trippelvarsler også politi og brann, informerer Lena Heimvik, konstituert klinikksjef i Helse Stavanger HF.

Heimvik foredro på Industrivernkonferansen 2018 med mål om at industrivernet skal bli enda bedre til å ivareta de uønskede hendelsene som skjer i egen virksomhet. Hun roser industrivernet for å være flinke til å møte ambulansene og vise vei inn til ulykkesstedet slik at helsepersonell kommer raskt i gang.

Her er oppskriften på god varsling ifølge Heimvik (nederst i artikkelen finner du også denne huskelista som en bildefil dere kan printe ut og henge på strategiske steder):

  • Varsle om alvorlige hendelser på et så tidlig tidspunkt som mulig, også der hvor du er i tvil.
  • Hvor er du? Vet du ikke, bruk 113 appen for da kan innringer spores opp. Heimvik anbefaler alle virksomheter å sjekke at adressen er riktig. 113 opplever at mange bedrifter er feil registrert.
  • Er du med pasienten? Hvis ikke, hvor er pasienten? Hvem er med pasienten?
  • Hva har skjedd? Gi en kort beskrivelse.
  • Hvilket telefonnummer kan vi nå deg på?
  • Beskriv hvordan situasjonen til pasienten er.
  • Frakt pasienten til et trygt sted – hvis det er fare.
  • Sikre området uten å sette deg selv i fare.
  • Planlegg hvordan nødetatene kan komme seg frem til pasienten. Er det vanskelig adkomst hvordan kan man hjelpe dem med å komme frem?
  • Lytt. Ta deg tid til å høre hva fagfolk på 113 sier.

Kjenn din rolle

Hun understreker at det er nødvendig å øve for å kjenne til rollen sin i et system. Det er først når alle har øvd at systemet blir godt. Heimvik ber industrivernet fortsette å øve. Hun understreker at det må øves riktig:

– Ikke øv til du får det til, øv til det ikke lenger kan gå galt, understreker hun.

– Hensikten med å øve er jo at alle vet hva de skal gjøre når en hendelse inntreffer. Det å ha vært oppi en situasjon som er så lik den vi risikerer å oppleve er nødvendig for å utføre god førstehjelp. Det er enkelt i fredstid å være god, men vanskelig når man er stresset, sier Heimvik.

Hun legger til at stress kan ta overhånd og bidra til at innringer ikke makter å gjøre noe. Hun forteller at selv garvede luftambulanseleger har stått paralysert når de ikke har vært på jobb og ringt til 113 for å få hjelp. Heimvik sier at dersom man står pasienten nær så kan dette være ekstremt traumatisk.

Hun anbefaler at det er minst to stykker sammen med pasienten, en som er der for pasienten og en som ringer til nødetatene. Noen ganger ber nødetatene innringer om å være på tråden frem til de ankommer stedet, og da er det krevende, hvis ikke nærmest umulig, å ta seg av pasienten med én hånd og holde i telefonen med den andre, dersom man ikke kan sette telefonen på høyttaler.

GOD VARSLING: Dette er punktene Lena Heimvik, konstituert klinikksjef i Helse Stavanger HF, ønsker å få informasjon om.